Skatt på aktier och värdepapper 2022

Det är viktigt att man redovisar all skatt på värdepapper som man har utfört. Det är däremot inte enkelt att veta hur man gör eller hur det går till. Det finns till och med vissa undantag där du inte behöver skatta överhuvudtaget.

I den här artikeln hoppas vi på TA-gruppen att du får en bättre överblick och kan känna dig tryggare när det är dags att deklarera!

Man ska nämligen deklarera aktier när det har skett en försäljning. Detta gör man i sin deklaration året efter försäljningen. Man ska även redovisa inlösen av aktier samt vissa aktiebyten

I bilagan K4 som man hämtar hos staten redovisar man försäljningar, inlösen eller byten. Det gör man tillsammans med inkomstdeklarationen. Man redovisar alltid för den aktivitet som har skett året innan.

Det kan hända att ett företag som man äger aktier i går i konkurs eller likvideras. Då betraktas det som att man har gjort sig av med aktierna. Det kallas att man har ”avyttrat” sig aktier.

En aktie som avyttras säljs för noll kronor. Man tjänar alltså ingenting på dessa aktier och det spelar ingen roll vilket land de kommer ifrån. Aktien anses avyttrad samma dag som företaget försätts i konkurs.

Hur redovisar man aktieskatt i sin deklaration?

Först och främst ska man redovisa vad man har betalat för aktierna. Man tar försäljningspriset minus den avgift man har betalat till banken. En rekommendation är att man sparar sina notor så att man har koll på det här. Ett tips är att deklarera i statens e-tjänst eftersom det redan är förifyllt.

Man ska också göra avdrag för vad man har betalat för aktierna. Det kallas för omkostnadsbelopp och dras av från försäljningspriset.

Se till att dra av dina förluster

Avdrag är utformade för att hjälpa arbetare att sänka sin beskattningsbara inkomst, och vissa av dem kan vara ganska lukrativa. Du kan till exempel skriva av din bolåneränta i sin helhet förutsatt att ditt lån inte överstiger 500 000$ om du är en ensamstående skattskyldig, eller 1 miljon $ om ni är ett par som ansöker gemensamt. Du kan också ta avdrag för fastighetsskatt, välgörenhetsbidrag och sjukvårdskostnader som överstiger 10% av din justerade bruttoinkomst.

Många lågutbildade skiter helt enkelt i att göra sina avdrag i deklatationen och man förlorar helt enkelt tusenlappar på detta. Det är helt enkelt enklare vilket gör att många förlorar mycket på sin aktiehandel till grund av misstag med avdragen.

Hur beräknas skatten när jag handlar med aktier?

När du handlar med aktier gäller de vanliga skattereglerna för kapitalinkomster. Detta innebär att när man säljer en aktie med vinst så betalar man 30 % på den också! Skatt på fonder och aktier har alltså samma procentsats.

Beskattning vid försäljning av aktier i fåmansbolag fungerar däremot lite annorlunda. Där blir du betalningsskyldig man på vinsten av försäljning av aktierna samtidigt som man minimerar satsat kapital och sina försäljningskostnader.

Schablonskatt aktier är en annan femma. Schablonbeskattning innebär nämligen att man blir betalningsskyldig för allt som understiger en vinst på 400 %. Detta kan vara extremt bestraffande om dina aktier inte överstiger detta belopp, och om man har erfarenhet av aktiehandel så vet man att det inte alltid är fallet.

På aktier som är onoterade och andelar ligger på 25 procent, vilket är bra för investerare. Det är viktigt att man vet om sina investeringar omfattas av det eller inte.

Skatt på onoterade aktier

Pålagan på onoterade bolag betrakts som kapitalskatt och betalas på nästkommande deklaration. När bolaget ej är publikt kan du inte heller använda ett investeringssparkonto för att undgå skatteplikten.

Skatt vid försäljning av aktier i fåmansbolag

Pålagan på din försäljning av aktier i ett fåmansbolag kan bli kostsamt så se till att skriva ner den summan och försöka ta ut så mycket av den vinsten i ett bolag i utlandet.

Med tanke på hur komplex (och, lång) skattelagstiftningen är, är det inte förvånande att veta att nära en femtedel av skattebetalarna inte följer reglerna. Som sagt, majoriteten av dessa så kallade kränkningar behandlas av staten som ärliga misstag. Av de som inte lyckas följa reglerna är bara 0,0022% faktiskt dömda för skattebrott.

Kan man kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster?

Säljaren av ett värdepapper kan kvitta eventuella förluster som uppkommit på noterade aktier eller liknande värdepapper mot vinster i andra sådana investeringar. Det är dock viktigt att förstå att det är ett ganska så komplicerat system för kvittning av kapitalförluster. Om du har några kvar efter att ha minskat din investering i aktier eller obligationer kan endast 70 % av dessa intäkter användas som en mot andra typer av inkomster. Ett exempel är ränta från svenska räntefonder och vinster på fastighetsförsäljningar/kontoköp. Det finns dock fortfarande en viss risk eftersom allt beror på hur mycket som ursprungligen investerades!

Behöver man betala skatt för valutahandel?

Man behöver, precis som med aktier även betala skatt för valutahandel. Eftersom valutahandel ofta sker i valutapar så är det viktigt att man vet hur man gör för att redovisa detta. Skatten på vinster och förluster på valutahandel kan dock vara komplicerad. Om du till exempel handlar för att tjäna pengar men det inte lyckas så kommer det troligen fortfarande att finnas en kostnad förknippad med handeln, vilket kan innebära att du också måste betala avgifterna till staten

Vissa valutahandlare som har utländska konton har ibland valt att försöka undvika att betala den genom att inte redovisa vinster på valutatransaktioner. När du har haft en förlust kan det däremot bli svårt att rapportera den. Myndigheterna kan misstänka flykt av medel och en inspektion eller revision kommer sannolikt att följa.

Om man är valutahandlare och har undvikit att rapportera sina vinster på transaktioner är det av skatteskäl viktigt att förstå fördelarna med att få avdrag för kapitalförluster. Man kan istället betala i förväg för att inte bli granskad av myndigheterna eller riskera större påföljder längre fram.

Så här redovisar man skatt för valutapar

Man bbetalaen pålaga på varje transaktion med valutapar. Pålagan gäller alltså när man säljer, växlar eller på annat sätt avyttrar utländsk valuta. Varje transaktion med valutapar skall redovisas samma år som den utförts.

Alla avgifter som som tas ut för transaktionerna räknar man in i kapitalvinstberäkningen. Det här gäller även rollover-avgifter. Man ska alltid räkna om vinster och förluster till svenska kronor. Det gäller oavsett om man bosatt i Sverige eller inte under tiden man förvärvade tillgången.

Så här fungerar skatt för kryptovalutor

Alla transaktioner som man har gjort med en eller flera kryptovalutor ska redovisas. Precis som med aktier så gör man det i samband med att man deklarerar. Om man har gjort vinst vid en transaktion så ska man betala skatt på vinsten. Har man istället gjort en förlust så får man dra av en del av den förlusten.

När man som privatperson har gjort någon typ av transaktion med en eller flera kryptovalutor så ska man deklarera. Det gäller även när man har lånat ut, bytt mot en annan kryptovaluta eller växlat mot en FIAT-valuta. Man gör det precis som med aktier i bilagan K4, men istället under avsnitt D. Du hittar även detta under Skatteverkets hemsida.

Så länge det finns en säljtransaktion och/eller en köptransaktion så ska det redovisas. Det här inkuderar då byten eftersom det fungerar på samma sätt. För att beräkna pålagan så behöver man kolla marknadsvärdet av den kryptovaluta man fick vid bytet. Man räknar, precis som vid valutahandel alltid om till svenska kronor när man tar fram dessa siffror. Monetax hjälper dig simpelt med din deklaration av kryptovalutor.

Tänk på att även anställda hos staten bryter samma lager dem jagar dig för

När vi tänker på skatteoptimisering tenderar vi att föreställa oss rika kändisar som gömmer massor av inkomster. Men redan 2015 fann en rapport att nära 1 600 statliga-arbetare medvetet undandragit betalning av pålagan under loppet av 10 år, av vilka de flesta faktiskt inte fick sparken. Och även om det är en liten andel av statens anställda skapar det en situation av hyckleri.

Det finns mycket att lära sig om ekonomi, så om du är nyfiken på att veta mer, kolla in den här listan över några av de konstigaste statliga skattelagarna i böckerna. Du kommer att få ett skratt och ytterligare din utbildning lär dig mer i processen.

Vanliga Frågor Och Svar – FAQ

Hur räknar man ut skatt på aktier?

Varje gång som man säljer med vinst eller vid utdelningar så ska man skatta 30 %. Därför kan man räkna ut den genom att ta 0.30 x vinsten för att få fram skatten. Har man t.ex gjort 1000 kr i vinst så ska man skatta 300 kr, eftersom att 1000 x 0.30 är 300.

Hur mycket skattar man på Avanza?

Man betalar 30% på ett aktie- och fondkonto, men om det istället är ISK eller kapitalförsäkring så betalar man en procentsats per år. Den är baserad på kontots värde, dvs. schablonskatt.

Hur mycket är skatten på utdelning?

Vid utdelning är den lika mycket som vid kapitalvinstskatt, och det är 30%.

När ska skatten betalas 2022?

För aktier och andra värdepapper betalar man den alltid året efter, vilket betyder de transaktioner där man säljer eller löser in under 2022 ska deklareras år 2023. Detta gäller även om du har ägt aktier i konkursade bolag.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
En Svensk profitabel handelsrobot

3700+ Svenskar gjorde vinster när börsen föll 2022 med hjälp av TA algo.

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor & derivatprodukter. Roboten har ett gediget track record av vinster och skyddar dig som kund mot börsfall.
När börsen föll 2022 förlorade ingen av våra kunder pengar utan tjänade istället. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019.

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto.
  • Roboten är helt gratis för alla kunder.