Spotmarknader och spotpris

Spotmarknader Och Spotpris: Komplett Översikt

Vad är en spotmarknad?

Finansmarknaderna är en plats där människor köper och säljer många olika typer av tillgångar. Spotmarknaden är för omedelbar leverans, medan terminskontrakt kan vara baserade på att den underliggande tillgången ska levereras vid ett framtida datum eller en framtida tidsram.

De flesta börser och OTC-marknader (Handel Över Disk) erbjuder spotpriser.

Hur en spotmarknad fungerar

På spotmarknader avslutas handeln omedelbart. Motsatsen till detta är terminstransaktioner som innebär istället att man väntar på leverans eller betalning innan man slutför affären, utan någon garanti för när det kommer att ske.

Ett kontrakt som löper ut innebär att köparen och säljaren omedelbart byter kontanter mot en underliggande tillgång. Terminstransaktioner i kontrakt som är på väg att löpa ut kallas också för spottransaktioner, eftersom båda parter behöver sina pengar direkt!

En riktigt bra video som går igenom vad spotmarknader är inom trading.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Spotpris

I en värld där priset på ett instrument kan ändras i sekunden är det viktigt att veta hur du kan sälja eller köpa när som helst. Spotmarknaden för finansiella produkter kommer att ge köpare och säljare vad de än behöver – omedelbart!

Ordet ”spot” kommer från engelskans ”on the spot”, som på svenska betyder ”på plats”.

Spotmarknader och börser

Börser är några av de viktigaste sätten att handla med råvaror, aktier och obligationer. De tillhandahåller prisinformation för handlare om hur mycket de kan köpa eller sälja vid en viss tidpunkt samt tillhandahåller volymnivåer som ger dem tillgång till ett instruments marknadspris under specifika tider när ingen annan vill ha det!

  • Stockholmsbörsen är ett exempel på en börs där traders köper- och säljer aktier till spotpris. Det är därför en spotmarknad.
  • Binance är en kryptobörs där man kan köpa- och sälja kryptovalutor som Bitcoin till spotpris. Det är därför också en spotmarknad.

Spotmarknader och Handel Över Disk (OTC)

Forexmarknaden är världens största OTC-handel med en genomsnittlig daglig omsättning på 5 biljoner dollar. Den underlättar handel mellan köpare och säljare direkt, snarare än genom en centraliserad börs som Bitcoin Direct eller CME Group bitcoin futures kontrakt som lanserades i år.

Den globala finanskrisen 2008 bidrog till att utlösa en ökad användning för dessa typer på handelsplattformar för kryptovalutor då människor bland annat tittade på valutasäkringsalternativ.

I en OTC-transaktion kan priset antingen baseras på en spot- eller terminshandel. Spothandel är vanligare än futures eftersom de gör det möjligt för köparna att köpa varor till aktuella marknadspriser. Detta samtidigt som de ger säljarna skydd mot eventuella fluktuationer i värdet över tiden. Det finns dock ingen garanti för att dessa villkor kommer att förbli konstanta fram till dess att den faktiska leveransen sker (OTC).

Exempel på en spotmarknad

Ett exempel på en spottransaktion är om man handlar 50% rabatt i en online-handel i Frankrike som säljer böcker. Denna rabatt får alla som betalar sin beställning inom tre arbetsdagar efter att de lagt en beställning.

Hanna driver en bokhandel i Sverige och ser erbjudandet. Hon beställer därför böcker för 100,000 kronor från onlinehandeln. Eftersom att onlinehandeln är fransk så måste hon betala i Euro och accepterar dagens EUR/SEK-kurs på 10.87205 kronor. Hanna exekverar den utländska transaktionen till spotpris för att köpa för motsvarande 100,000 kronor i Euros, vilket då blir €9,197.89 (100,000/10.87205).

Fördelar- och nackdelar med spotmarknader

Spotmarknader är det pulserande hjärtat i alla ekonomiska system. De erbjuder likviditet och aktivitet som terminskontrakt inte kan matcha. Det innebär att de är oundvikliga i alla moderna ekonomier där pengar rör sig snabbt mellan människor, i stället för att vänta på att checkar eller telegram ska klaras (vilket var så det gick till innan bankerna kom igång).

Spotmarknaden är en utmärkt plats för att köpa och sälja fysiska varor, men den har också sina nackdelar.

  • Fördelar: Man får riktiga priser i realtid i marknader som är aktiva och likvida. Man kan dessutom få det levererat direkt i de flesta fall.
  • Nackdelar: Många gånger måste de levereras fysiskt och det är inte bra för att hedga.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO