SSAB B aktie

SSAB B Aktie | Aktiekurs | Utdelning | 2022

SSAB B aktie är en del av ett svenskt företag som erbjuder stålprodukter och tjänster. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm. De har produktionsanläggningar i Europa och Nordamerika och företagets produkter används inom en rad olika sektorer.

Bolagets huvudprodukter är stål, höghållfast stål och specialstål. Företaget erbjuder även andra konstruktionslösningar. De bedriver verksamhet genom flera produktionsanläggningar, med störst närvaro i Europa och Nordamerika.

Deras kunder återfinns inom en rad olika sektorer, t.ex. byggnation, energi, tillverkning och transport. Under de senaste åren har företaget fokuserat på att expandera sin verksamhet i Asien.

Företaget är engagerat i hållbar utveckling och har tilldelats utmärkelser för sina insatser inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De har också undertecknat FN:s Global Compact.

Om bolaget
BörsStockholmsbörsen
SektorRåvaror
TickerSSAB B
VDMartin Lindqvist
HuvudkontorStockholm
Hemsidawww.ssab.com
Datan är lånad från Avanza.

[stock_market_widget type=”card” template=”chart4″ assets=”SSAB-B.ST” display_currency_symbol=”true” api=”yf” chart_range=”1mo” chart_interval=”1d”]

Investera i SSAB Aktie

Den svenska ståltillverkaren SSAB har varit en av världens ledande leverantörer av höghållfasta stålsorter i mer än 100 år. I dag är företaget en global aktör med stark närvaro i Europa, Nordamerika och Asien. Under de senaste åren har de genomgått en stor omvandling. Företaget har avyttrat verksamheter som inte hör till kärnverksamheten, fokuserat på sina kärnkompetenser och gjort en rad strategiska förvärv. Som ett resultat av dessa åtgärder är SSAB-aktien nu bättre positionerat än någonsin för att skapa långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter.

Deras strategi

Hörnstenen i SSAB:s strategi är att vara världens bästa stålföretag. För att uppnå detta har dem fyra strategiska prioriteringar:

  • Att utveckla innovativa produkter och lösningar
  • Att vara den mest effektiva ståltillverkaren
  • Att ha den mest smidiga organisationen
  • Att generera kassaflöde

Dessa prioriteringar understöds av tre faktorer: teknik, människor och kultur.

För att uppnå sin ambition att vara världens bästa stålföretag måste SSAB fortsätta att innovera. Företagets forsknings- och utvecklingsteam arbetar ständigt med att utveckla nya stålsorter som kan möta kundernas ständigt föränderliga behov. Dessutom letar de alltid efter nya sätt att använda stål för att leverera ännu mer värde till kunderna. Företaget har till exempel nyligen utvecklat en ny typ av stål som kan användas vid 3D-utskrift. Denna nya produkt öppnar upp en hel rad nya tillämpningar för stål och kommer att hjälpa företaget att fortsätta att växa sin verksamhet.

För att vara den mest effektiva ståltillverkaren söker dem ständigt efter sätt att förbättra sin tillverkningsprocess. Företaget har gjort betydande investeringar i digitalisering och automatisering under de senaste åren, vilket har hjälpt till att minska kostnaderna och bli effektivare.

För att vara den mest agila verksamheten har företaget infört ett antal processer och rutiner som hjälper företaget att reagera snabbt på förändringar. De har till exempel infört ett lean management-system som hjälper företaget att identifiera områden där det kan förbättra sina processer. Dessutom har företaget ett globalt nätverk med mer än 100 distributionscentraler som gör det möjligt att snabbt och effektivt tillhandahålla produkter och lösningar till kunder över hela världen.

En bra youtube-video som talar SSAB-aktien.

SSAB B Aktie Utdelning 2022

Årsstämman har beslutat om en imponerande utdelning om 5,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021 med avstämningsdag satt till fredag den 8 april 2022 och utbetalning via Euroclear Sweden AB förväntades ske onsdagen den 13:e samma månad.

Utdelning 2023

När det gäller framtiden räknar Factset med att de stora börsbolagen kommer att betala ut totalt 95 miljarder dollar i utdelning fram till 2023. Den högsta avkastningen förväntas vara SSAB:s på hela 15 %. Företagets utdelningsavkastning rankas som nummer 1 med en imponerande avkastning.

Ska jag köpa A-aktien eller B-aktien?

Om du vill investera i SSAB så kan du välja aktien med lägre aktiepris. A-aktierna är dyrare än B-aktierna så de ger mindre avkastning och dessutom brukar företaget inte ge någon utdelning i vilket fall som helst!