Quantum Hedge Delta: En lönsam aktierobot för trygg handel

Om du letar efter en säker och lönsam aktiehandelsrobot, kan Quantum Hedge Delta vara det rätta valet för dig. Denna aktierobot hjälper dig att handla kort och långt på marknaden, samtidigt som den skyddar din marginal för att du ska kunna handla med förtroende. Quantum Hedge Delta använder sig av glidande medelvärden och bekräftelse från olika indikatorer för att identifiera undervärderade aktier & valutor.

Vad är fördelarna med att använda Quantum Hedge Delta?

En av fördelarna med att använda Quantum Hedge Delta är att den är mycket mer effektiv än mänsklig handel. Eftersom roboten kan analysera och handla på marknaden i realtid, kan den ta snabba och välgrundade beslut utan att bli påverkad av känslor eller fördomsfullhet. Det kan leda till att Quantum Hedge Delta kan ge bättre avkastning än mänsklig handel.

Fördelar med Quantum Hedge Delta

  • Quantum Hedge Delta är en aktierobot som hjälper till att handla kort och långt på marknaden.
  • Aktieroboten är ständigt skyddad i båda riktningarna, förutom när den stänger den ena sidan av en korg.
  • Quantum Hedge Delta ser till att din marginal är skyddad för att du kan handla med förtroende.
  • Quantum Hedge Delta använder glidande medelvärden och bekräftelse från olika indikatorer för att identifiera undervärderade aktier.
  • Quantum Hedge Delta kan stänga en order när den når en take profit, när en korg återhämtat sig på ena sidan eller när hela korgen återhämtat sig vid en kraftig marknadsrörelse.
quantum hedge delta

Resultat öven perioden 2014-2022

ÅrAvkastningAvkastning i %
201416.3%16.3
201589%152.97
201658.9%242.4133
201735.4%327.829782
201871.6%568.15405056
201952.8%886.3580256448
202031.1%1166.50707607848
202137.9%1606.62278489518

Hur långt bak i tiden har QHD presterat?

Quantum Hedge Delta är en aktierobot som har testats under en lång tid, nämligen 8 år. Under dessa år har roboten presterat mycket väl och har slagit index varje år under högkonjunkturen. Detta visar på att roboten har en förmåga att hitta lönsamma investeringsmöjligheter, oavsett om marknaden är uppåtgående eller nedåtgående.

En av robotens bästa år var dock under börskraschen 2022, då den presterade starkt mot marknaden genom att tjäna pengar på korta positioner. Detta visar på att roboten är anpassningsbar och kan använda olika strategier för att dra nytta av marknaden, oavsett om den går upp eller ned.

Det är viktigt att notera att past performance inte är en garanti för framtida resultat och att det alltid finns en viss risk involverad när man investerar. Därför är det viktigt att göra grundliga undersökningar och att inte investera mer än man har råd att förlora.

Hur kan QHD handla i båda riktningar samtidigt?

En robot kan handla åt båda hållen samtidigt med en CFD-produkt genom att använda sig av en strategi som kallas ”kort och lång”. Kort och lång handel innebär att roboten kan köpa och sälja samma tillgång samtidigt, men på olika marknader eller med olika mäklare. På så sätt kan roboten dra nytta av prisfluktuationer och tjäna pengar både när marknaden går upp och ned.

När roboten köper en tillgång på en marknad, kallas detta för en ”lång position”. Detta innebär att roboten tror att tillgången kommer att öka i värde och att den därför kan tjäna pengar på att sälja den till ett högre pris senare.

På samma sätt kan roboten även sälja en tillgång på en marknad, vilket kallas för en ”kort position”. Detta innebär att roboten tror att tillgången kommer att sjunka i värde och att den därför kan tjäna pengar på att köpa tillbaka den till ett lägre pris senare.

Genom att använda sig av kort och lång handel, kan roboten handla åt båda hållen samtidigt och dra nytta av prisfluktuationer på marknaden. Detta kan vara en effektiv strategi för att maximera avkastningen, men det är viktigt att notera att det även finns en viss risk involverad.

Sluta handla manuellt redan nu

Testa ett historisk profitabelt handelssystem som QHD från TA Algo-paketet