Välkommen till kursen Lär dig handla valutor på den globala forexmarknaden

I den här kursen kommer du att lära dig grunderna i handel med valutor på den globala forexmarknaden. Du kommer att få en djupare förståelse för hur priset på valutor bestäms och hur du kan använda olika strategier för att fatta lönsamma handelsbeslut. Du kommer också att lära dig om riskhantering och hur du kan skydda dig mot valutarisker.

Den globala valutamarknaden

Den globala forexmarknaden är den största och mest likvida finansiella marknaden i världen, med en daglig omsättning på mer än 5 biljoner dollar. Forex, som står för foreign exchange, ger investerare och handlare möjligheten att tjäna pengar på att köpa och sälja valutor från olika länder. Handel med valutor kan vara en lukrativ investering, men det finns också en viss risk involverad.

Om du är nybörjare inom forexhandel eller bara vill lära dig mer om hur den globala valutamarknaden fungerar, är den här kursen för dig. Genom att följa den här kursen kommer du att ha en grundläggande förståelse för hur du kan handla valutor på den globala forexmarknaden och vad du behöver tänka på när du fattar handelsbeslut. Lycka till och ha kul under resans gång!

Vad är forex och hur fungerar den globala valutamarknaden

Forex, eller foreign exchange, är den globala marknaden där valutor från olika länder handlas mot varandra. Valutor handlas i par, såsom EUR/USD, och priset på ett valutapar bestäms av förhållandet mellan de två valutorna. När du handlar valutor på forexmarknaden försöker du förutse om priset på ett valutapar kommer att stiga eller falla i värde. Om du tror att priset på ett valutapar kommer att stiga, kan du köpa valutan och om du tror att priset kommer att falla kan du sälja valutan.

Den globala valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet, förutom på helger, vilket gör det möjligt för handlare att handla valutor när som helst på dygnet. Marknaden är mycket likvid, vilket innebär att det finns alltid köpare och säljare för valutor, och det är lätt att öppna och stänga positioner. Forexmarknaden är också en decentraliserad marknad, vilket innebär att det inte finns någon central marknadsplats eller mäklare som styr priset på valutor. Istället är priset på valutor baserat på förhandlingar mellan köpare och säljare runt om i världen.

pexels mikhail nilov 6930902

Hur valutapar fungerar och hur priset på en valuta bestäms

Valutapar är två valutor som handlas mot varandra på den globala forexmarknaden. De flesta valutapar består av en basvaluta och en motvaluta, och priset på ett valutapar bestäms av förhållandet mellan de två valutorna. När du handlar valutor på forexmarknaden försöker du förutse om priset på ett valutapar kommer att stiga eller falla i värde.

Till exempel, om du tror att euron (EUR) kommer att stärkas mot dollarn (USD), kan du köpa EUR/USD-valutaparet. Om du har rätt och euron faktiskt stärks mot dollarn, kommer priset på EUR/USD-valutaparet att stiga och du kan stänga din position och tjäna pengar. Om du tror att euron kommer att svagna mot dollarn, kan du sälja EUR/USD-valutaparet. Om du har rätt och euron faktiskt svagnar mot dollarn, kommer priset på EUR/USD-valutaparet att falla och du kan stänga din position och tjäna pengar.

Priset på valutor påverkas av många olika faktorer, inklusive ekonomiska nyheter, politisk stabilitet, och räntesatser. Centralbanker spelar också en viktig roll i att påverka priset på valutor genom att ändra räntesatser och genomföra olika monetära politikåtgärder. Handlare och investerare använder olika strategier för att förutse prisrörelser på valutor, inklusive teknisk analys och fundamental analys.

Exempel: Låt oss säga att du tror att euron kommer att bli starkare mot dollarn. Detta betyder att du tror att priset på EUR/USD-valutaparet kommer att stiga. Så, om du tror att euron kommer att bli starkare, kan du köpa EUR/USD-valutaparet.

Nu tänk på att 1 EUR är värd 1,20 USD. Så om du köper 1 EUR för 1,20 USD, betyder det att du får 1 EUR för varje 1,20 USD du betalar. Om du sedan tror att euron kommer att bli starkare och priset på EUR/USD-valutaparet stiger, kan du välja att stänga din position och sälja 1 EUR för 1,25 USD. Eftersom du köpte 1 EUR för 1,20 USD, tjänar du på att sälja 1 EUR för 1,25 USD, eftersom du får mer pengar än vad du betalade för den.

Så att handla valutor på forexmarknaden handlar om att försöka förutse om priset på ett valutapar kommer att stiga eller falla i värde och sedan välja att köpa eller sälja valutan baserat på din förutsägelse. Genom att göra detta kan du tjäna pengar på prisrörelser på valutor.

Priset på valutor påverkas av många olika faktorer

Ekonomiska nyheter, såsom beslut om räntesatser från centralbanker, arbetslöshet, och inflation, kan alla påverka priset på valutor. Om centralbanken beslutar att höja räntesatserna, kan detta göra att den nationella valutan blir starkare eftersom högre räntesatser kan öka efterfrågan på valutan. Å andra sidan, om centralbanken beslutar att sänka räntesatserna, kan detta göra att den nationella valutan blir svagare eftersom lägre räntesatser kan minska efterfrågan på valutan.

Politisk stabilitet är också en viktig faktor som kan påverka priset på valutor. Om ett land är politiskt stabilt och har en stark ekonomi, kan detta göra att den nationella valutan blir starkare eftersom investerare och handlare kan vara mer benägna att investera i landet. Å andra sidan, om ett land är politiskt oroligt och har en svag ekonomi, kan detta göra att den nationella valutan blir svagare eftersom investerare och handlare kan vara mer benägna att hålla sig borta från landet.

Räntesatser spelar också en viktig roll i att påverka priset på valutor. Om ett lands räntesatser är högre än andra länders räntesatser, kan detta göra att den nationella valutan blir starkare eftersom investerare kan vara mer benägna att investera i landet för att dra nytta av de högre räntorna. Å andra sidan, om ett lands räntesatser är lägre än andra länders räntesatser, kan detta göra att den nationella valutan blir svagare eftersom investerare kan vara mindre benägna att investera i landet på grund av de lägre räntorna.

I sammanfattning är det viktigt att komma ihåg att ekonomiska nyheter, politisk stabilitet, och räntesatser är viktiga faktorer som påverkar priset på valutor på den globala forexmarknaden. Genom att förstå hur dessa faktorer påverkar priset på valutor kan du göra mer informerade handelsbeslut.

Här är en tabell med några olika ekonomiska nyheter och hur de kan påverka priset på valutor:

Ekonomisk nyhetPåverkan på valutor
Centralbanken höjer räntesatsernaValutan kan bli starkare
Centralbanken sänker räntesatsernaValutan kan bli svagare
Hög arbetslöshetValutan kan bli svagare
Låg arbetslöshetValutan kan bli starkare
Stark ekonomisk tillväxtValutan kan bli starkare
Svag ekonomisk tillväxtValutan kan bli svagare
Hög inflationValutan kan bli svagare
Låg inflationValutan kan bli starkare
Stark politisk stabilitetValutan kan bli starkare
Svag politisk stabilitetValutan kan bli svagare

Det är viktigt att komma ihåg att dessa är bara exempel och att det finns många olika ekonomiska nyheter som kan påverka pris

Såhär börjar du handla valutor

Om du vill börja handla valutor på den globala forexmarknaden, finns det några grundläggande steg du behöver följa:

 1. Öppna ett handelskonto: Först måste du öppna ett handelskonto hos en mäklare eller en valutahandelsplattform. När du har öppnat ett konto, kan du finansiera det med pengar så att du kan börja handla. Vi rekommenderar en reglerad mäklare som Accuindex.
 2. Välj ett valutapar: När du har finansierat ditt handelskonto, kan du välja ett valutapar att handla. Det finns tusentals olika valutapar att välja mellan, så det är viktigt att du väljer ett valutapar som du känner dig bekväm med och som du har följt och förstått hur det har rört sig på marknaden.
 3. Öppna en position: När du har valt ett valutapar att handla, kan du öppna en position genom att köpa eller sälja valutan. Om du tror att priset på valutaparet kommer att stiga, kan du köpa valutan och om du tror att priset kommer att falla, kan du sälja valutan.
 4. Stäng en position: När du har öppnat en position, kan du välja att stänga den när som helst. Om du har öppnat en köpposition och priset på valutaparet har stigit, kan du välja att stänga positionen och tjäna pengar. Om du har öppnat en säljposition och priset på valutaparet har fallit, kan du också välja att stänga positionen och tjäna pengar.

  Det är viktigt att komma ihåg att handel med valutor innebär risker och att du kan förlora pengar, så det är viktigt att ha en riskhanteringsplan. Detta kan inkludera att sätta stop-loss-order och gränser för hur mycket du är beredd att riskera på varje handel. Genom att följa dessa grundläggande steg och ha en bra riskhanteringsplan kan du börja handla valutor på den globala forexmarknaden.

Instrument på forexmarknaden, inklusive spot, forward, och futures

På den globala forexmarknaden finns det olika handelstyper att välja mellan, inklusive spot, forward, och futures. Här är en kort förklaring av varje handelstyp:

 • Spot: Spot-handel är den mest grundläggande formen av forexhandel och innebär att du köper eller säljer en valuta omedelbart. När du handlar spot valutor, är du i princip köper eller säljer valutan för dess nuvarande pris på marknaden.
 • Forward: Forward-handel innebär att du köper eller säljer en valuta för en framtida valutakurs. Forward-handel är bra för handlare som vill skydda sig mot förändringar i valutakurser, eftersom de kan fixa en kurs för en framtida valutahandel.
 • Futures: Futures-handel innebär att du köper eller säljer en valuta för en framtida valutakurs på en terminstorg. Futures-kontrakt har en förfallodag, vilket innebär att du är skyldig att köpa eller sälja valutan på den angivna datumet, oavsett vad priset på valutan är på den tiden.

Oavsett vilken handelstyp du väljer, är det viktigt att komma ihåg att handel med valutor innebär risker och att du kan förlora pengar. Så det är viktigt att förstå hur varje handelstyp fungerar och att ha en bra riskhanteringsplan i place.

Rollen för centralbanker och reglerande myndigheter i den globala valutamarknaden

Centralbanker och reglerande myndigheter spelar en viktig roll i den globala valutamarknaden genom att följa och reglera marknaden.

Centralbanker är ansvariga för att hantera det nationella penning- och kreditväsendet och kan påverka priset på valutor genom att ändra räntesatser och genomföra olika monetära politikåtgärder. Till exempel, om centralbanken beslutar att höja räntesatserna, kan detta göra att den nationella valutan blir starkare eftersom högre räntesatser kan öka efterfrågan på valutan.

Reglerande myndigheter är ansvariga för att följa och reglera marknaden för att säkerställa att den fungerar på ett rättvist och transparent sätt. De kan också vidta åtgärder mot företag eller individer som bryter mot marknadsreglerna.

I sammanfattning spelar centralbanker och reglerande myndigheter en viktig roll i den globala valutamarknaden genom att påverka priset på valutor och säkerställa att marknaden fungerar på ett rättvist och transparent sätt.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Begrepp som valutakurser, pip, och lån/ränta och hur de relaterar till handel med valutor

Pip är en förkortning av ”percentage in point” och är den minsta prisrörelsen som kan ske på den globala forexmarknaden. En pip motsvarar normalt 1/100:e delen av en valuta. På den globala forexmarknaden används pip ofta som en enhet för att mäta vinst eller förlust på en valutahandel.

Lån/ränta är den ränta du betalar eller tjänar på att låna eller investera i en valuta. När du handlar valutor på den globala forexmarknaden, kan du välja att låna en valuta för att köpa en annan valuta. Detta kallas för att ”gå lång” på en valuta. Å andra sidan, om du säljer en valuta och lånar en annan valuta, kallas detta för att ”gå kort” på en valuta. Räntan du betalar eller tjänar på att låna valutan kan påverka din vinst eller förlust på valutahandeln.

I sammanfattning är valutakurser, pip, och lån/ränta alla viktiga begrepp att förstå när du handlar valutor på den globala forexmarknaden. Genom att förstå hur dessa begrepp fungerar och hur de relaterar till varandra kan du göra mer informerade handelsbeslut och få en bättre förståelse för marknaden.

Hur man skyddar sig mot valutarisker genom att använda olika riskhanteringsverktyg

Handel med valutor innebär alltid en viss nivå av risk, men det finns olika sätt att skydda sig mot valutarisker genom att använda olika riskhanteringsverktyg och alternativa investeringsstrategier.

Ett av de mest grundläggande riskhanteringsverktygen som finns tillgängligt är stop-loss-order. En stop-loss-order är en order som du sätter på din handel för att få den att stängas automatiskt när den når en viss prisnivå. Det här kan hjälpa dig att minimera dina förluster om marknaden rör sig mot dig.

Det finns också olika alternativa investeringsstrategier som du kan använda för att minimera risken i din portfölj. Dessa kan inkludera att diversifiera din portfölj genom att investera i olika tillgångar, som aktier, obligationer, och fastigheter, eller att investera i derivatinstrument, som optioner och terminsavtal.

I sammanfattning finns det olika sätt att skydda sig mot valutarisker, inklusive att använda stop-loss-order och alternativa investeringsstrategier. Genom att använda dessa verktyg och strategier kan du minimera risken i din portfölj och förbättra din riskhantering.

Riskhantering och positionstorlekning i valutamarknaden

Riskhantering är processen att hantera risker i din portfölj för att minimera möjligheten att förlora pengar. På den globala valutamarknaden finns det många olika risker att överväga, inklusive rörelser i valutakurser, volatilitet, och ekonomiska faktorer. Genom att använda olika riskhanteringsverktyg och alternativa investeringsstrategier kan du minimera risken i din portfölj och förbättra din riskhantering.

Positionstorlekning är processen att bestämma hur mycket pengar du ska satsa på en valutahandel. När du handlar valutor på den globala forexmarknaden, är det viktigt att använda positionstorlekning för att säkerställa att du inte satsar för mycket pengar på en handel. Genom att använda positionstorlekning kan du hålla kontroll på din riskhantering och minimera risken för att förlora pengar på en handel.

Marginalhandel är en form av handel där du lånar pengar från din mäklare för att öka din exponering på marknaden. Marginalhandel innebär att du kan handla med en hävstång, vilket innebär att du kan kontrollera en större summa pengar än vad du har på ditt konto. Medan hävstång kan öka vinsterna på en handel, kan det också öka riskerna eftersom en större förlust kan resultera i att du förlorar mer än vad du har på ditt konto.

Det är viktigt att komma ihåg att använda hävstång kan innebära en högre risk och det är viktigt att använda den med försiktighet. Genom att förstå hur hävstång och marginalhandel fungerar och hur de kan påverka din riskhantering, kan du göra mer informerade handelsbeslut och minimera risken för att förlora pengar.

Handelsstrategier för valutor

På den globala forexmarknaden finns det många olika handelstrategier att välja mellan, inklusive trendföljande, breakout, och scalping. Här är en omfattande guide till varje handelstrategi:

Trendföljande: Trendföljande handelstrategi innebär att du följer en befintlig trend på marknaden och öppnar positioner i samma riktning som trenden. Trendföljande handelstrategi kan vara effektivt eftersom det är enkla att följa och kan hjälpa dig att dra nytta av långsiktiga rörelser på marknaden.

Breakout: Breakout handelstrategi innebär att du öppnar positioner när priset på en valuta går utanför en viss prisnivå. Breakout handelstrategi kan vara effektivt eftersom det kan hjälpa dig att dra nytta av plötsliga prisrörelser på marknaden.

Scalping: Scalping handelstrategi innebär att du öppnar och stänger positioner inom en kort tidsram, oftast bara några minuter eller sekunder. Scalping handelstrategi kan vara effektivt eftersom det kan hjälpa dig att dra nytta av små prisrörelser på marknaden.

Oavsett vilken handelstrategi du väljer, är det viktigt att komma ihåg att handel med valutor innebär risker och att du kan förlora pengar. Så det är viktigt att förstå hur varje handelstrategi fungerar och att ha en bra riskhanteringsplan i place. Genom att följa de här råden kan du göra mer informerade handelsbeslut och minimera risken för att förlora pengar.

Det är också viktigt att notera att ingen handelstrategi är garanterad att ge vinster och att du kan förlora pengar oavsett vilken strategi du väljer. Därför är det viktigt att testa olika strategier och att anpassa dem till din egen handelsstil och riskappetit. Genom att göra det kan du hitta en strategi som passar dig bäst och hjälpa dig att nå dina mål på den globala forexmarknaden.

Sluta handla manuellt redan nu

Testa ett historisk profitabelt valutasystem som Quantum Hedge Delta från TA Algo-paketet

Ta nästa steg i din tradingkarriär med TA Gruppen som affiliate

Har du drömt om att göra en karriär inom trading? Då är TA Gruppen den perfekta partnern för dig. Med våra låga avgifter och starka handelsplattform kan du maximera dina vinster och uppnå dina mål som trader. Men det är inte bara trading vi erbjuder. Om du har ett brinnande intresse för trading och vill göra en karriär inom SEO eller skribent, är TA Gruppen den rätta platsen för dig. Vi letar ständigt efter talangfulla individer som vill arbeta och leva i solen.

Ta nästa steg i din karriär och skicka in ditt CV och kontaktuppgifter till info@ta-nyheter.se. Tillsammans kan vi nå nya höjder inom trading och digital marknadsföring.