Hur får vi en bättre privatekonomi ?

Vare sig du eftersöker en bättre privatekonomi, bättre aktiedepå eller ett nytt sparande så leder samtliga alternativ till mer frihet, trygghet och en bättre levnadskvalitet för dig och din familj.

Vad betyder ekonomi?

I en fri marknadsekonomi har allting sitt pris, vare sig du sätter dig på bussen eller kör din bil kostar detta dig pengar. Ekonomi är byggt på ett sådant sätt att vi har en efterfrågan och en tillgång av medel.
När efterfrågan är högre än tillgången till medel ökar priset och vice versa.
Dem flesta människor strävar efter att hålla sig inom en budget och att sänka sina levnadsstandarder när det bli tuffa tider men i denna sektion skall vi fokusera på hur du får mer i fickan istället för att sänka dina kostnader. Vi skall ge dig en bättre privatekonomi utan att du sänker dina levnadskostnader.

Bakgrund & socialt beteende

Att leva lagom är något som är inprintat i varje Svensk person, problemet är att utanför Sverige delar man inte samma verklighetsuppfattning. Sverige är ett kapitalistiskt land med en socialistisk kultur, detta skapar problem för gemene man då man utåt sett vill visa sig som lagom fast man egentligen vill spendera.
Spendera gör vi av en simpel anledning, vi vill ha saker som andra inte har råd eller möjlighet att få, anledningen till detta är för att sedan urminnes tider var den som hade mer bättre än den som hade mindre, ur ett rent överlevnadsperspektiv.

valutamäklare

Dina pengar och din ekonomi

Den normale Svensken går idag till ett arbete, man byter sin livstid mot en aktieägares vinster gentemot tryggheten av att ha en inkomst. Du kan aldrig bli rik genom att arbeta normalt då systemet med inflation och kostnader är systematiskt uppsatt för att du inte skall ha något kvar av din lön i slutet på månaden. Svenskarna missar därför den stora möjligheten till ränta på ränta på sin inkomst, i alla fall dem som tar ett arbete.

Svensken vill gärna lägga upp en budget ofta diversifierad mellan sig själv och sin partner, vi i Sverige har en individbaserad ekonomi.
I utlandet fungerar det annorlunda om man ser till länder som till exempel Libanon eller Cypern där man har en Familjerelaterad ekonomi, man tar hand om äldre och sjuka inom familjen, utan att förlita sig på staten. En Familjerelaterad ekonomi är därför alltid starkare av den simpla anledningen att ”Ensam inte är stark”.

Misstag inte vårt budskap, man skall inte slösa bort sin privatekonomi. Du skall leva sunt och unna dig själv och kapa alla onödiga utgifter du helt enkelt inte behöver, kanske har du två gymkort för att du gillar att variera din träning. Detta är inte fel att ha variation i sig men det kan vara en sådan sak man kan dra ner sina kostnader på. Att slösa är onödigt och pengarna skulle istället kunna gå till annat för att öka din livskvalitet.

Privatekonomi budget

Normalt sett när man skapar en budget vill man relatera sin nuvarande inkomst till sina utgifter och dra ner på sina utgifter. Vi tycker att ovanstående metod är direkt felaktig, livet är till för att levas och du sattes in på denna jorden för att leva i misär. Du som individ har anpassat ditt levnadssätt efter din egen personlighet, du mår bra av att ha dem utgifterna du har annars hade du inte haft dem. Istället för att fokusera på att dra åt svångremmen i din egen ekonomi bör du därför se till att unna dig själv och att tjäna mer snarare än att spendera mindre.

Privatekonomi & slöseri

Misstag inte vårt budskap, man skall inte slösa bort sin privatekonomi. Du skall leva sunt och unna dig själv och kapa alla onödiga utgifter du helt enkelt inte behöver, kanske har du två gymkort för att du gillar att variera din träning. Detta är inte fel att ha variation i sig men det kan vara en sådan sak man kan dra ner sina kostnader på. Att slösa är onödigt och pengarna skulle istället kunna gå till annat för att öka din livskvalitet.

Enkel budgetmall intäkter

 • Primär inkomst Förvärvsarbete, robothandel, arbete i eget bolag, Lön eller utdelning.
 • Sekundär inkomst Passiva intäkter så som investeringar i Räntebärande krediter, Microlån eller fastighetsinvesteringar. [Notera att den Sekundära inkomsten skall vara investerad från den Primära.]
 • Extra inkomst Intäkter från en hobbyverksamhet som ger avkastning till exempel att handla med mynt, Daytrading, Robothandel eller annan relaterad verksamhet som kan ge dig avkastning. Denna sektion skall ge dig minst lika mycket som din lön. Vi kommer ge mer konkreta exempel längre ned i posten.
 • Likvida tillgångar 1/3 av totala tillgångar En tredjedel av ditt kapital skall alltid vara tillhands för investeringar i bolag, undvik att investera i aktier i bolag utan bli delägare i riktiga bolag. Delägarskap ger dig sekundär inkomst ovan. Flera Chalmersbolag söker aktivt funding och vissa av dem kan till och med i en uppstartsfas vara intresserad av ett mindre kapital på ett par hundra tusen kronor. Se exempel här. Är du mer heroisk av dig kan du investera i bolag som aktivt söker delägare på till exempel Smergers.
 • Semilikvida tillgåmngar 1/3 av totala tillgångar Denna tillgångsklassen är exempelvis aktier eller fonder som snabbt kan säljas av för större investeringar i delägarskap i bolag. När du säljer av en semilikvid tillgångar skall du även se till att dina sekundära intäkter återbalanserar din sparportfölj och det du tagit från likvida och semilikvida tillgångar.
 • Ej likvida tillgångar 1/3 av totala tillgångar Dem fasta tillgångarna är till exempel fastigheter eller skog, jordbruksarende och andra saker som tar lång tid likvidera eller sälja. Fasta tillgångar skall heller inte säljas utan detta skall bli din långsiktiga investering för nästkommande generationer. Land tappar aldrig i värde för det skapas inte mer och vi har en ökande befolkning.

Enkel budgetmall utgifter

 • Primära utgifter Denna utgiftsklass skall täckas av din primära inkomst, det kan till exempel vara dina lån eller din hyra och dina basala levnadskostnader.
 • Sekundära utgifter Utgiftsklassen kan vara saker så som resor, resturangbesök socialt umgängesliv och andra saker som får dig som privatperson att må bra.
 • Slösaktiga utgifter Dubbelspenderande utgifter, ett gymkort du aldrig använder eller ett gammal mobilabonnemang som du inte ringer på då du har en ny telefon. Gör er av med samtliga onödiga utgifter.

Krediter och hävstång

Lån är en naturlig tillgångsklass som vi använder oss av överallt i Svensk privatekonomi, vare sig det är ett billån eller lån till bostaden. Felet som dem flesta gör är att dem inte delar upp lånet i primära och sekundära utgifter.

Exempel: Lotta belånar sitt hus med 3% ränta per år på 500 000kr hon investerar kapitalet i räntebärande krediter hos Savelend 8.19% och Solenergi hos Trine 7.19%. Lotta har nu en fast kostnad varje år i sina primära utgifter på 15 000kr men hon har även en sekundär inkomst som inte är spenderad utan den växer med 7.19-8.19% per år överskottet är ungefär 25 000kr varje år. På tio år utan ränta på ränta inräknat har Lotta tjänar 250 000kr medans inflationen äter upp Lottas lån med 2-4% per år. Efter tio år är Lottas 500 000kr värt mindre tack vare inflationen, Lottas levnadsstandard har gått upp medans inflationen kapat bort värdet på lånet med 25-50% med ränta på ränta inräknat. Under dessa år har Lotta tack vare inflationen även ökat sina primära intäker så som lön och utdelning med lika mycket som inflationen det är därför nu mycket enklare för Lotta att betala av lånet hon tog för tio år sedan och fortfarande behålla en högre levnadsstandard.

Hur bör min investeringsportfölj diversifieras?

Din portfölj bör vara uppdelad i tre steg som kommer förändra hur du ser på investeringar och ekonomi. Glöm aktier och aktiv handel på Avanza Såhär gör du för att bli stenrik som kapitalist. Investera en tredjedel av ditt kapital i räntebärande microlån och krediter, folk kommer fortsätta låna och denna portion av kapitalet ger en trygg och stabil avkastning. När dina aktier faller vid nästa bubbla kommer du tacka oss och fortfarande ha en avkastning som slår index. Investera en tredjedel av ditt kapital i aktivt delägarskap i utländska bolag via Smergers, detta kapital är du inte skattepliktig för i Sverige så länge du inte hämtar dem din vinst från bolaget, tills dess kan det ligga och gro. Detta kapital är också skyddat från marknadsbubblor och ger dig en enormt förbättrad ekonomi. Investera en tredjedel av ditt kapital i Robothandel hos en onlinemäklare så som XM. Låt roboten arbeta för dig och tjäna upp till 0.3% i avkastning på ditt kapital per dag. Detta kommer ge dig en fantastisk sekundär inkomstmöjlighet som även kan balansera dina likvida portföljer. Robothandel innebär risk men avkastningen är fantastisk och värd risken även om det går åt pipan en eller två gånger så är det bara att fortsätta.

Ränta på ränta

En av dem viktigaste funktionerna att förstå när det kommer till avkastning är just ränta på ränta eller som på engelska beskrivet som Compounding. Ränta på ränta kommer påverka alla delar av ditt sparande samt dina primära, sekundära och extra intäkter. För att göra det lätt för oss kommer vi fortsätta använda ovanstående exempel om Lotta och hennes investering.

Detta exempel gjordes helt utan risk inräknat, riskerna att Trine eller Savelend skulle gå i konkurs är minimala i vilket fall båda skulle täckas av insättningsgarantin. Redan efter tio år har du dubblerat ditt kapital du satte in helt utan risk i räntebärande krediter och solenergi som enbart kommer bli högre värderat för framtiden. Du kan välja att betala av ditt lån via din primära inkomst under tiden du tar lånet eller att låta din värdering på ditt hus stiga så att det betalar sig själv. Oavsett har du skapat dig en miljon kronor utan risk på tio år som du inte betalat för. Om vi bortser från räntekostnaden på 3 procent så har vi här tagit i beaktning att betala av kapitalet från avkastningen så fort som möjligt och därför räknat 3 procent även på avkastningen. Lotta är miljonär efter tio år utan risk för nedgångar i aktiemarknaden hon slår även inflationen med tanke på att huset går upp i värde alternativt att hon betalar av lånet via avkastningen eller sin primära inkomst.

Ökning av privatekonomin

När du ökar dina semi likvida tillgångar bidrar dem till din sekundära inkomst. Vi anser att en person innan giftermål och familj bör ha sparat sin sekundära inkomst från tjugo års ålder till trettio års ålder. När du är redo att stadga dig och slå dig ner kan du nu försörja en hel familj på din Primära inkomst medans din sekundära inkomst och dina passiva intäkter ger dig ett liv i övre medelklass. Har du dessutom aktivt investerat i delägarskap i bolag i utlandet eller genom till exempel Chalmers Ventures finns den en möjlighet att du kan nå mycket högre än så. Men låt oss sätta detta i perspektiv. Exempel 2: Lotta arbetar som Designer för Specsavers hon får ut en Nettolön på 26.000 SEK. Hon är 23 år gammal och räknar med att stanna och avancera inom bolaget. Lotta tar ut ett lån på sin bostadsrätt som är värderad till 3 miljoner SEK på 500 000SEK och placerar dessa i Trine och Savelend. 7 år senare är Lotta 30 år gammal hon har betalt av lånet genom sin primära inkomst och avancerat till teamleader för design i samma bolag, Lotta tjänar nu 35.000 SEK netto. Utöver sin lön har Lotta en kapitalökning på sina passiva inkomster på 73.710 SEK per år Lotta bor nu gratis i sin bostadsrätt då både lån och avgift är betald via hennes passiva investering. Lotta kan leva ett betydligt bättre liv än dem flesta andra redan vid 30 års ålder och har 900 000SEK i besparingar.

Robothandel som passiv inkomst

Robothandel kan vara ett av dem mest lönsamma sätten för en privatperson att utöka sin ekonomi. En robot som arbetar med ett kapital på 200.000 SEK kan utöka ditt kapital med 0.1-0.3% per dag. Detta kanske låter lite men om du ser till ränta på ränta effekten blir det enorma pengar över tid. Investera i robothandel idag även om det är tekniskt finns vi plats för att hjälpa till. 

Vad påverkar vår ekonomi i Sverige?

 • Kronans riktning  Kronans riktning bestäms först och främst av förutsättningarna för Svensk Ekonomi. Om vi exporterar mer än vi importerar stärks kronan för att vi tjänar mer än vi förlorar.
 • Handelsbalansen Denna punkt beskrivs ovan då handelsbalansen kan ses som bokföring för ett land precis som om vi bedriver ett bolag, Tjänar vi mer än vi gör av med representeras detta genom värdet av kronan och vi blir alla rikare.
 • Inflationen är baserad på diverse utländska faktorer ofta till grund av monetära stimulanspaket i USA där man skapar nya pengar ur tomma intet för att betala av sin egen stadsskuld. Detta påverkar även Svensk ekonomi som vi ser extra stort nu under 2022.
 • Födelsetal Ju högre födelsetal vi har i Sverige ju mer potentiella köpare finns det för bostäder och varor vilket driver priset uppåt. Detta är extra känsligt för en bolåneekonomi som Sverige där priserna på bostäder måste fortsätta uppåt annars förlorar både banker och privatpersoner allt.

Vänd inflationen till din fördel

Många är rädda för att deras kapital skall urholkas och hade dem istället varit skuldbelagda med krediter har dem istället sett inflationen som en fantastisk funktion i privatekonomi. När du har befintliga lån och inflationen sker äter inflationen upp dina lån medans du får högre lön och kostnader ju mer tiden går, ditt lånebelopp förändras dock ej. Vi lever i en fri marknad och kapitalistisk stat och vi får därför inte vara rädda för att använda hävstång precis som banker och affärsmän. Din privatekonomi och dina barns privatekonomi för vad du lämnar efter dig kommer att få sig en rejäl knuff frammåt  om du följer våra råd.

Räntehöjningar

Räntehöjningar är något man måste vara noggrant förberedd på genom att binda sin ränta, man skall alltid ha en bunden ränta för då vet du exakt vad du har i utgifter och kan planera därefter. Den som har en obunden ränta riskerar att förlora allt.

Bolåneräntan

Bolåneräntan är ofta uppdelad i Topplån och bottenlån, följer du våra rekommendationer kommer du aldrig behöva utsätta dig för topplånet och du behöver heller inte oroa dig för att betala av bottenlånet då våra passiva investeringar gör det åt dig.

Sluta handla manuellt redan nu

Testa ett historisk profitabelt valutasystem som Quantum Hedge Delta från TA Algo-paketet

Ta det nästa steget i din tradingkarriär som affiliate hos TA Gruppen

Har du drömt om att göra en karriär inom trading? Då är TA Gruppen den perfekta partnern för dig. Med våra låga avgifter och starka handelsplattform kan du maximera dina vinster och uppnå dina mål som trader. Men det är inte bara trading vi erbjuder. Om du har ett brinnande intresse för trading och vill göra en karriär inom SEO eller som skribent, är TA Gruppen den rätta platsen för dig. Vi söker ständigt efter talangfulla individer som vill arbeta och leva i solen.

Ta det nästa steget i din karriär och skicka in ditt CV och kontaktuppgifter till info@ta-nyheter.se. Tillsammans kan vi nå nya höjder inom trading och digital marknadsföring.