Allt om Swedsec | Funktion | Licens | 2022

På Swedsec är deras fokus att skydda konsumenten genom att säkerställa att endast kompetenta och lämpliga personer arbetar inom finansbranschen. Detta gör de genom deras testfrågor via licensieringstester, årliga kunskapsuppdateringar och disciplinära förfaranden. Med andra ord ger dem deras kunder sinnesro och förtroende när det gäller finansbranschen i Sverige.

Bolaget är registrerat som SwedSec Licensiering AB och har sitt huvudkontor på Blasieholmsgatan 4B i Stockholm.

I den här artikeln förklarar vi vad företaget gör och varför det är viktigt med att samarbete med dem.

Hur Swedsec-licens fungerar

Syftet med Swedsec är att skapa och upprätthålla standarder för företag som verkar på Sveriges värdepappersmarknad. På så sätt vill Swedsec skydda investerare från bedrägliga eller vilseledande metoder. Några av de standarder som företagen måste följa omfattar saker som finansiell rapportering, riskhantering och bolagsstyrning. Dessutom måste alla företag ha ett klagomålsförfarande för att kunna hantera investerarnas problem.

Swedsecs licenssystem är branschstyrt, vilket innebär att det är upp till varje enskilt företag att avgöra om de vill delta eller inte. När ett företag väl blir anslutet till Swedsec måste dock alla anställda som arbetar i positioner som innebär direktkontakt med investerare skaffa sig en licens. Det finns två typer av licenser som anställda kan ansöka om: primära och sekundära. En primär licens ger en person rätt att ge investeringsrådgivning och/eller utföra transaktioner för en kunds räkning. En sekundär licens ger en person tillstånd att utföra en eller flera kompletterande uppgifter med anknytning till värdepappersmarknaden, t.ex. fungera som förvaringsinstitut eller arbeta som mellanhand vid försäljning av värdepapper.

En bra video som går igenom Swedsec-licensiering.

Skydd av investerare och varnar rådgivare

Som tidigare nämnts är ett av Swedsefcs huvudmål att skydda investerare från bedrägerier eller andra vilseledande metoder. För detta ändamål har Swedsec vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att investerare är välinformerade och kan fatta välgrundade investeringsbeslut. Till exempel måste alla företag som är associerade med Swedsec göra viss information lättillgänglig för investerare, till exempel bokslut och riskinformation. Dessutom måste företagen ha ett klagomålsförfarande så att investerare kan framföra sina synpunkter om de känner sig vilseledda eller utnyttjade.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Den svenska finanssektorn

Den finansiella sektorn i Sverige är starkt reglerad för att skydda konsumenterna, och det är här Swedsec kommer in i bilden. De är en myndighet som arbetar nära Finansinspektionen för att se till att de som arbetar inom den finansiella sektorn lever upp till nödvändiga standarder.

För att bli licensierade av Swedsec måste anställda klara deras tester som omfattar både teori och praktik. Dessutom måste de delta i deras årliga uppdateringsprogram för att behålla sin licens. Om en person visar sig agera utanför deras riktlinjer har de ett disciplinärt förfarande för att ta itu med problemet.

Varför konsumentskydd är viktigt

I dagens värld är det viktigare än någonsin att vara medveten om sin ekonomi och veta vem man kan lita på med sina pengar. Med så många olika alternativ där ute kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig. Därför är det så viktigt att ha en partner som Swedsec. När du samarbetar med dem kan du vara säker på att du är i goda händer.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
En Svensk profitabel handelsrobot

3700+ Svenskar gjorde vinster när börsen föll 2022 med hjälp av TA algo.

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor & derivatprodukter. Roboten har ett gediget track record av vinster och skyddar dig som kund mot börsfall.
När börsen föll 2022 förlorade ingen av våra kunder pengar utan tjänade istället. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019.

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto.
  • Roboten är helt gratis för alla kunder.