tele2 aktie

Tele2 Aktie | Beslut Vid Tele2s Årsstämma 2022

Som svensk investerare känner man säkerligen till Tele2 aktie. Om man inte har det som operatör till sitt abonnemang så har man säkerligen sett reklam på tv. Tele2 är nämligen ett svenskt telekommunikationsföretag som har vuxit snabbt de senaste åren. Det är för närvarande rankat som nummer tre i Europa efter börsvärde, efter endast Google och Apple. Företaget erbjuder mobiltelefontjänster, bredbandsinternet och tv-paket.

I det här inlägget tar vi upp allt om Tele2 aktie framtid och tittar närmare på aktiens värdering, affärsmodell och mycket mer!

Tele2s Strategi

Tele2 har en unik strategi som fokuserar på att ge kunderna värde genom sina produkter och tjänster. Detta innebär att företaget inte bara är inriktat på att tjäna pengar på sin befintliga kundbas, utan vill även locka till sig nya kunder. För att göra detta har Tele2 gjort flera förvärv under de senaste åren, bland annat förvärvet av TeliaSonera 2014.

Investera i Tele2 B aktie

Tele2 aktie handlas för närvarande till ett pris/vinstförhållande på 16,5 gånger, vilket är högre än det historiska genomsnittet på 13,4 gånger. Detta innebär att Tele2 aktieägare betalar en premie för Tele2-aktier jämfört med andra företag i samma bransch. Tele2 har dock en stark balansräkning, med kassareserver på 1,3 miljarder euro (1,6 miljarder dollar). Dessutom har företaget en låg skuldnivå på endast 5 % av de totala tillgångarna.

Företaget kommer att sträva efter att bibehålla kreditbetyg av investment grade-karaktär. Baserat på deras policy förväntas Tele2 aktie utdelning 2022 innebära utdelning med 100 procent av det fria kassaflödet till aktieägarna genom en kombination av utdelningar och/eller aktieåterköp.

I deras policy inkluderas alltså följande:

  • En ordinarie utdelning på minst 80 procent av det fria kassaflödet från eget kapital.
  • Extrautdelningar och/eller aktieåterköp, baserat på återstående fritt kassaflöde, intäkter från försäljning av tillgångar och omfördelning av underliggande EBITDAaL-tillväxt.
5/5 Stjärnor av Finansbranschen.se
TA Algo

Vill du skydda ditt kapital mot börsfall och samtidigt tjäna pengar?

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor med ett beprövat track record av vinster. När börsen föll 2022 vände algoritmen förluster till vinst.

Med TA Algo kan du automatisera din handel utan avgifter och behålla full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019. Det bästa av allt, det är gratis för alla kunder.

Ta kontroll över ditt kapital och börja tjäna pengar med TA Algo – Sveriges mest pålitliga handelsrobot. Registrera dig redan idag!

Deras Affärsmodell

Tele2:s affärsmodell bygger på två grundpelare: bredband och mobiltjänster. Tele2 erbjuder både fasta och trådlösa bredbandstjänster med abonnemang från 100 kr per månad till 2000 kr per månad. Dessutom erbjuder Tele2 även mobiltjänster under varumärkena Tele2 Mobile och TDC Mobile.

Tele2s ledningsgrupp

Tele2 har en solid ledning bakom sig. VD Lars Nygaard har mer än 20 års erfarenhet av telekombranschen och har tidigare arbetat för TeliaSonera (numera Telenor) och TDC. Han var också ekonomichef för Tele2 under den period då företaget förvärvades av Deutsche Telekom AG. Nygaards ställföreträdare, Thomas Eriksson, har varit anställd på Tele2 sedan 2007 och har haft olika befattningar inom företaget, bland annat COO och CTO.

Tele2 Aktie Ekonomiska Resultat

Tele2 har ökat sina intäkter i en imponerande takt. Intäktstillväxten drevs av en stark efterfrågan på bredbandstjänster och ett ökat antal kunder. Företaget har dock inte kunnat hålla jämna steg med dessa intäktsökningar, vilket har lett till en försämrad lönsamhet. Detta beror på att företaget har varit tvunget att investera kraftigt för att möta den ökande efterfrågan på bredbandstjänster. Som ett resultat av detta har rörelsemarginalerna minskat.