trading med naturgas

Trading med Naturgas: 3 Tips

trading med naturgas
naturgas

Att utföra trading med naturgas är bra för investerare som har koll på produktionen av electricitet och jordbruk. Man använder nämligen naturgas till det mesta som bland annat matlagning. Vi människor är därför väldigt beroende av denna gas och det gör att efterfrågan stor.

Hur fungerar trading med naturgas?

Trading med naturgas är populärt bland investerare eftersom att priset fluktuerar från ögonblick till ögonblick. Som med de flesta råvaror är det den globala tillgången och efterfrågan som avgör priset. När ekonomin i ett land är sämre så brukar förfrågan på naturgas vara lägre, och vice versa.

Det amerikanska energidepartementet brukar uppskatta lagernivåer varje vecka för naturgas. Man kan därför utvärdera tillgång och efterfrågan genom att mäta prognosen. Man ser helt enkelt hur mycket naturgas det finns i lagren runt om i USA.

Populärt med day trading

Många som handlar med naturgas gör det genom handelssättet day trading via en handelsplattform. Som privat investerare handlar man sällan naturgas fysiskt. Det sker ofta med naturgasterminer eller fonder.

Trading med naturgas genom terminer

Det är vanligt att spekulera med naturgas i terminsmarknader. Man spekulerar då genom avtal att köpa eller sälja något, i det här fallet naturgas vid ett framtida datum. Man avslutar alla kontrakt dagligen och beroende på vilken kurs man köpt in sig på samt den nuvarande kursen så avgörs vinst eller förlust.

Precis som olja kan trading med naturgas-terminer via ”Mercantile Exchange (CME Group)”. Den mest omsatta terminen som handlas där är ”Henry Hub Natural Gas Futures (NG)”. Ett kontrakt är värt 10.000 miljoner brittiska termiska enheter (MMBTU).

Ska man investera i naturgas?

Den internationella energibyrån säger att naturgas kommer att öka med 29 procent fram till 2040. Det gör att förfrågan är betydligt större än förväntat eftersom den tidigare prognosen visade 20 procent. Det gör också naturgas till en viktig marknad för investerare.

Man ska aldrig handla för pengar man inte kan förlora. Naturgas-trading kan med rådande omständigheter vara extremt volatilt och handlar man med marginal så är kapitalet i hög risk. Det finns därför vissa som tycker att man ska investera i naturgas, medan andra inte håller med alls.

Handla med CFD-kontrakt

Idag är det möjligt att CFD-handla naturgas vilket är populärt bland investerare i Sverige. Med den här typen av handel så spårar mäklaren priset på naturgas och erbjuder det i form av kontrakt på kursen som man kan spekulera i. Om man tror att kursen ska fortsätta upp, så köper man ett köp-kontrakt. Tror man att kursen ska sjunka, så köper man ett sälj-kontrakt. Man äger därför aldrig själva naturgasen utan man äger kontrakt på kurspriset som varierar beroende på hur stora eller små positioner man har öppnat.

När man handlar naturgas med CFD:er så är det populärt att göra de med en hävstång. En hävstång kan vara så stor som 500:1 men när det gäller råvaror som naturgas så är det högsta oftast 20:1. Det innebär att man kan ha 20 gånger större risk när man handlar som potentiellt kan ge 20 gånger större vinst (men också snabbare förluster).

Om du vill prova på daytrading med råvaror så kan du göra det via vår rekommenderade mäklare Accuindex, som nu tar emot svenska investerare!

5/5 Stjärnor av Finansbranschen.se
TA Algo

Vill du skydda ditt kapital mot börsfall och samtidigt tjäna pengar?

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor med ett beprövat track record av vinster. När börsen föll 2022 vände algoritmen förluster till vinst.

Med TA Algo kan du automatisera din handel utan avgifter och behålla full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019. Det bästa av allt, det är gratis för alla kunder.

Ta kontroll över ditt kapital och börja tjäna pengar med TA Algo – Sveriges mest pålitliga handelsrobot. Registrera dig redan idag!

Hur mäter man priset för naturgas?

Man mäter naturgas i kubikfot och är ett viktigt mått när man handlar med denna typ av bränsle. En kubikfot med gas är den volym man behöver för att fylla en kubikfot under fastställda tryck- och värmeförhållanden. Om man istället ska mäta stora volymer så använder man något som kallas för ”therm”. Det används vid volymer som 100 kubikfot. Är det ännu större mängder så använder man ”mcf” för 1000 kubikfot och uppåt. Detta är viktigt att förstå när man ska utföra trading med naturgas.

Generellt sätt är 1 therm lika mycket som 100,000 British Thermal Units (BTUs). Man anger därför oftast priset i form av miljoner eller miljarder BTU.

Så här stor andel naturgas används

Här nedan kommer en lista på hur många procent naturgas som faktiskt går åt i världen:

  • Elektricitet 35%
  • Industri 33%
  • Bostäder 17%
  • Kommersiellt 12%
  • Transport 3%

Som man ser i listan så kan man använda naturgas till flera användningsområden.

Hur det används i Sverige

I Sverige används naturgas för att driva uppvärmningssystem och producerar 19 TWh energi varje år. Förbrukningen av denna typ uppgår till två procent, vilket knappt utgör något betydande bidrag till vårt lands totala koldioxidutsläpp. Det räcker inte ens för global uppvärmning jämfört med andra källor som kolkraftverk.

Det svenska nationella överföringsnätet underlättar transporterna i de flesta delar eftersom det huvudsakligen har byggts av NGCL Balticconnector A/S med säte i Danmark. Med dessa möjligheter följer också ett ansvar: att se till att det alltid finns tillräckligt med utbud samtidigt som man försöker att inte låta priserna skjuta i höjden utöver vad konsumenterna har råd med.

Tillgång och efterfrågan

Trading med naturgas påverkas väldigt mycket av hur önskvärt det är samt hur mycket som det faktiskt finns. Under en period av ekonomisk nedgång kommer efterfrågan på naturgas vanligtvis att minska. Till exempel under COVID-19 så minskade förbrukningen med 3%. Den genomsnittliga dagliga förbrukningen per dag var 81 miljarder kubikfot 2020 jämfört med 2019, vilket är en minskning med 8 %. Det beror på att det produceras lägre nivåer på grund av virusutbrottet som har gjort att många företag inte kan bedriva verksamhet eller skicka sina produkter över gränserna.

Hur krig påverkar detta

Krig är en av nyckelfaktorerna till att priset på gas kan förändras negativt. Priset på naturgas i tvister mellan Ryssland och Ukraina påverkades redan i mars 2005. Under denna period blev det uppenbart att ingen av sidorna skulle backa från sina ståndpunkter, vilket ledde till ökade militära spänningar i Europa och i andra delar av världen där båda länderna har trupper utplacerade utomlands. Det inkluderar Natoländer i närheten av Turkiet och Georgien, som i alla fall är starkt beroende av leveranser som transporteras genom dessa rörledningar.

Ryssland och Ukraina kriget 2022

Ryssland har i flera år exporterat naturgas till Ukraina. De två länderna är dock för närvarande inblandade i en tvist som kan få allvarliga konsekvenser för alla inblandade parter. Från kraftverk som använder detta bränsle som en del av sin produktionsprocess, till konsumenter som är beroende av det för att laga mat eller värma upp bostäder. Finns det inte tillräckliga leveranser efter konflikter som dessa kan den ena sidan stå utan någon som helst möjlighet att få elektricitet!

Naturgas Avanza

I Sverige kan man handla naturgas hos svenska mäklare som Avanza. Det gör man i form av hävstångsprodukter som certifikat, där man handlar med priset på det underliggande värdet som i det här fallet är naturgas. De erbjuder en mängd olika bull- och bear-certifikat så att man kan gå både lång och kort med högre köpkraft.

Här nedan hittar du några av deras populäraste certifikat:

  • BULL GAS X5 AVA 5
  • BEAR GAS X2 AVA 1
  • BULL JPMORGAN X5 AVA 4
  • BULL GAS X3 AVA 1
  • BULL GAS X5 AVA 6

För en fullständig lista över gas-certifikat så kan du besöka deras certifikattorg: Avanza Certifikattorg (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Naturgas Aktier

Många investerare väljer att handla naturgasrelaterade aktier. Hos Avanza kan man även där handla med aktier som inriktar sig på naturgas. Ett exempel är Natural Gas Services Group Inc (NGS) som levererar och installerar system för gaskompression. De erbjuder uppgraderingar av kompressorer, reservdelsbyten/konsultationer samt andra tjänster.

Man kan också handla med Tellurian Inc (TELL) som förutom gasindustrin är verksam inom oljeindustrin. Deras primära fokus är utveckling av gasprojekt till låga kostnader. De både äger och driver flytgas- och lagringsanläggningar för naturgas.