Så Här Tradar Man Nyheter | Ekonomisk Kalender

En finansiell marknad är en djungel och det är lätt att gå vilse. Med en ekonomisk kalender kan man istället skapa en lönsam strategi för marknadshandel genom att dra fördel av ekonomi nyheter och händelser.

I det här inlägget om fundamental trading går vi igenom hur ekonomiska nyheter fungerar. På så sätt kan man ta bättre beslut när man ska göra affärer eller investera pengar och därför kan man förvänta sig inte bara framgång, utan även vinst!

Vad Är En Ekonomisk Kalender?

Den ekonomiska kalendern är ett viktigt verktyg för den som handlar på finansmarknaderna. Den gör det möjligt att hålla koll på kommande händelser som kan påverka ens handel och den ger också en inblick i tidigare offentliggöranden!

Handlare kan använda en ekonomisk kalender för att planera sina affärer efter finans nyheter. Den information som finns i dessa kalendrar är viktig eftersom den ger investerare mer tid för strategiska beslut vid investeringar, för att inte missa potentiellt lönsamma möjligheter.

Så Här Fungerar En Ekonomisk Kalender

I den ekonomiska kalendern presenteras kommande uppgifter, nyheter och evenemang som ska tillkännages. Informationen kan komma från en regering eller en gren av den, t.ex. ett arbetsmarknadsdepartement. Det kan också finnas privata företag som producerar denna typ av varor. Ett exempel är Markit som skapar sina populära PMI-undersökningar (Inköpschefsindex) på grundval av intervjuer med chefer om inköpsrutiner inom organisationer.

Den ekonomiska kalendern är en ständigt föränderlig lista över viktiga händelser som kan påverka. Det är ett sätt för investerare att lära sig mer om sina investeringar. Makroekonomi är studiet av ekonomin som helhet och hur den påverkar människor på olika sätt. Det finns många händelser i en ekonomisk kalander som kan relateras till vår vardag, t.ex. tal av centralbanksledamöter, tal av världsledare och uppgifter från börsnoterade företag om deras resultatredovisningar!

Ett exempel på detta är Bloombergs ekonomiska kalender där man kan hitta börsnyheter gratis. Det är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad med de senaste uppgifterna och analyserna från hela världen.

ValutamäklareVad vi tyckerErbjudandeSkapa konto
Automatisk robothandel
Mellanösterns främsta onlinemäklare
Mellanösterns främsta onlinemäklare

Mellanösterns snabbast växande börs för robothandel

  • Förmånskundspaketet - Gratis
  • Aktiehandel på autopilot - Gratis
  • Riskhanteringspaketet - Gratis
ÖPPNA KONTOLäs recensionen

Hur Fungerar Trading Av Nyheter?

Först och främst så kan man med hjälp av nyheter hitta väldigt bra handelsmöjligheter. Man kan börja med att välja ut möjliga företagshändelser eller makroekonomiska händelser som kan äga rum, och sedan arbeta därifrån för att identifiera vilka som kommer att vara mest lönsamma med sin investeringsstrategi!

Tanken med att handla på sådana här händelser är att man kan förutsäga vad som kommer att hända innan det händer. Man kanske inte alltid kan gå ut först och köpa upp alla sina aktier på en gång, men om folk känner till en händelse långt i förväg så vill de sälja sina aktier på kort sikt. Då kan alla börja sälja dem så fort det tillkännages, vilket innebär att priserna sjunker eftersom utbudet minskar medan efterfrågan ökar – vilket ger en möjlighet till vinst!

Strategier För Handel Med Nyheter

Det finns olika sätt att investera efter nyhetshändelser och de flesta av dem har något gemensamt. De gemensamma nämnare är:

  • Man identifierar möjliga händelser som kan komma att påverka priskursen i marknaden
  • Man kollar till olika konsekvenser som dessa händelser kan komma med
  • Man skapar en strategi utefter detta, som potentiellt kan vara lönsam för ens investeringar

Hur gör man då egentligen om man inte har tillgång till de verktyg som experter och professionella handlar använder sig av? Kan man ändå utnyttja dessa strategier?

Enskilda handlare kan fortfarande observera makroekonomiska händelser och genomföra affärer baserat på hur marknaderna tidigare reagerat. Om förutsägelserna var nära, överträffade eller missade helt med ett betydande belopp, kommer de att påverka prissättningsmekanismerna för framtida offentliggöranden.


En investerare kan potentiellt dra nytta av denna kunskap genom att vänta tills det finns nyheter om vissa länders ekonomier, innan han eller hon gör stora investeringar.

Summering

Att handla enligt den ekonomiska kalendern är ett utmärkt sätt att handla utifrån populära nyhetshändelser. Självklart ska man inte enbart gå efter nyheter, men att blanda teknisk med fundamental analys rekommenderas av många experter runt om i världen.

Precis som med allt annat så behöver man öva för att bli duktig på att trada fundamentala händelser. Det kan vara bra att börja med rapporter, men också försöka förstå hur mindre, politiska nyheter faktiskt rör marknaden.

Vi hoppas att du har lärt dig något värdefullt i den här artikeln om nyhetstrading!

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.