trend-trading-guide

Så här fungerar en trend trading strategi!

trend trading strategi
Bilden visar två röda tärningar på ett diagram som trendar uppåt.

Trendhandel är en strategi där du försöker förutsäga framtida trender på finansmarknaderna. Den bygger på idén att tidiga indikationer av en analys kan markera kommande rörelser framåt eller bakåt, vilket sedan leder till framgång för dina egna affärer om det görs på rätt sätt! Detta innebär att man inte bara kan identifiera vilken typ av rörelser som kommer utan också när de kan ske. Det innebär i sin tur att man inte spenderar tid på felaktiga beslut eftersom vi ger oss möjlighet att handla i rätt tid.

Vad är en trend trading strategi?

Trendhandlare öppnar positioner med en trend trading strategi när de ser en viss trend växa fram. De försöker hålla sig i den riktningen med sin handel så länge som möjligt, oavsett eventuella kortsiktiga fluktuationer runt den. Trendhandel kan vara mycket farligt om det inte görs på rätt sätt så se till att du vet vilken typ av strategier som fungerar bra för din personlighet och risktoleransnivå.

Trendhandlare använder sig av en mängd olika strategier som alla förlitar sig på olika indikatorer och prisrörelser i marknaden. För alla trendhandelsstrategier måste det finnas någon form av riskhantering, och man använder då vanligtvis ”stop loss”-verktyg för detta ändamål. I en uppåttrend innebär det att man placerar dem under tidigare lågpunkter i marknaden. När man påbörjar nedåtgående trender så gör man tvärtom, med stop-loss nivåer på svängade, högre punkter.

Med en trend trading strategi kan man ofta leta efter en kombination av dessa strategier när de upptäcker en möjlighet. Du kan till exempel se om det har funnits ett starkt motstånd nära den nuvarande prisnivån och sedan bryta igenom det som din första indikator.

Momentumindikatorer

Om du letar efter ett mer praktiskt tillvägagångssätt kan trendhandel med indikatorer som indikerar momentum vara något för dig! Denna teknik innebär nämligen att man identifierar när det har skett en uppåtgående rörelse i kurspriserna. På så sätt kan man använda en trend trading strategi med olika indikatorer som RSI för att signalera ingångar eller utgångar på sina positioner.

Det finns olika momentumindikatorer och strategier som du kan använda i din handel. Om trenden till exempel är uppåtgående kan det vara dags att köpa när RSI-tal eller andra liknande signaler börjar signalera. På så sätt får man reda på momentum i marknaden och kan lättare ta beslut.

Det viktigaste med denna teknik är dock inte bara att välja vilken typ av indikator som fungerar bäst för varje situation. Det är snarare att man ska förstå hur dessa verktyg fungerar tillsammans genom att man analyserar den datan man får fram.

Varför trading med trender är viktigt

Det finns få saker som är viktigare än trender när de kommer till långsiktig lönsamhet. Om du vill göra vinst med en trend trading strategi är det viktigt att dina investeringar följer vad folk kommer att köpa i framtiden och investera därefter. Det innebär att du behöver ha så bra uppfattning som möjligt om framtida rörelser på sikt. Själva tidsramen spelar egentligen ingen roll.

En trend kan vara i några timmar till dagar till månader till år. Man måste dock förstå att ju större tidsperspektiv man analyserar trender på, destå starkare är en trend. Att handla med trender och lyckas med det i ett tidigt skede är dock en lönsam strategi som gör mycket för din portfölj när det utförs på rätt sätt.

Så vad är då mest lönsamt? Att handla mot en trend, eller med en trend? Det är ganska så självklart att man hämtar hem fler pips med en trend trading strategi än tvärtom. Tyvärr så kommer man inte träffa alla trender, men ju fler man kommer in – desto mer pengar kommer man att tjäna! Därför kan det vara bra att träna på denna handelsstrategi så att man åtminstonde träffar fler trender än missar.

Vilka trender inom trading finns det?

Det finns tre olika typer av trender: uppåtgående trend, sidledes trend och nedåtgående trend. Så här identifierar man en trend i ett diagram:

Uppåtgående trend

Uppatgaende trend
Bilden visar ett valutapar i en uppåtgående trend.

För att det ska räknas som en uppåtgående trend så behöver man identifiera flera punkter som hamnar högre och lägre.

Sidledes trend

Sidledes trend
Bilden visar ett valutapar i en sidledes trend.

En sidledes trend kännetecknas av att marknaden går upp och ner en längre tid utan några större förändringar i kurspris.

Nedåtgående trend

Nedatgaende trend
Bilden visar ett valutapar i en nedåtgående trend.

En nedåtgående trend innebär att man identifierar flera högre punkter i diagrammet som hamnar lägre och lägre över tid.

Hur länge pågår en trend?

En trend trading strategi kan pågå i veckor, månader eller till och med år. Om man har gjort en teknisk analys och kommit fram till att man tidigt har hittat en trend, så kan man i bästa fall göra bra avkastning en riktigt lång period.

Motsatt trend trading strategi

Att handla mot trenden är också en fantastisk strategi för alla investerare som vill dra nytta av svängningarna på marknaderna. Den här typen av investering fungerar bäst när du är redo att ta snabba beslut, samtidigt som du har bra koll på marknaden.

Med handel under mottrender kan vi tjäna pengar genom att gå lång eller kort i motsatt riktning. Det gör vi när vi ser signaler att marknaden troligtvis kommer att vända.

En motsatt trend-handlare är alltid på jakt efter en möjlighet att ta vinst när priserna gör en uppenbar förändring av sin tidigare trend. Denna typ av handel handlar om tålamod – du behöver nerver av stål om du går ut oförberedd!

Du kan också använda rörliga medelvärden som ett sätt att hålla dig konsekvent med dina affärer. Om du går mot strömmen så är det logiskt att personer som handlar med mottrender letar efter möjligheter. Man kollar efter onormala kurspriser och säljer dem innan de når sin lägsta punkt. På så sätt finns det mindre risk med att komma ut för tidigt – om det i värsta fall går åt skogen!

Fördelar och nackdelar

Man brukar säga att det är i trender som det händer, men det är viktigt att man förstår för- och nackdelar.

Det man primärt måste förstå med en trend trading strategi är att det inte finns några garantier överhuvudtaget när man utövar trend trading. Det krävs träning och analyskunskap för att göra rätt i längden. Man kan t.ex göra en felaktig analys och förlora pengar om marknaden går emot en. Använd därför verktyg för riskhantering som ”stop loss”, så att förlusterna inte drar iväg för mycket.

Det kan också vara svårt att hitta rätt tidpunkt att komma in och ur i en trend. Om man har dåligt tålamod eller för höga förväntningar så är det lätt att det blir fel.

Hittar man däremot en trend i rätt tid och håller sin position så kan man göra väldigt bra avkastning. Många erfarna handlare brukar föredra trend trading eftersom vinsten kan bli väldigt stor när det utförs på rätt sätt.

Slutord

Att använda en trend trading strategi är inte det lättaste, men som vi inte riktigt kan förklara för många gånger är det värt mödan eftersom att det kan vara så pass lönsamt som det är. Tänk dig att du faktiskt öppnar en köp-position tidigt i en trend som rör sig uppåt under flera månaders tid! Det blir ganska många punkter som man hämtar hem, och kör man trading med hävstång så kan det vara en väldigt stor vinstaffär.

Som med allt annat så finns det risker med en trend trading strategi. Därför ska man aldrig riskera mer än vad man har råd att förlora i en position, och det är som sagt viktigt att använda sig av riskhanteringsverktyg som ”stop loss”. Vi önskar dig stort lycka till!