Tradingview USD/SEK 1 Fundamental analys

Att Kronan går dåligt vet vi redan i enlighet med tradingview, vad som däremot är intressant är hur vi ser att Dollarn fortsätter pressa ner kronan med tanke på att dollarn och ursäkta språket har blivit en skitvaluta, vad säger det då om kronan?
Se bifogad artikel från Tradingview där vi ser på veckovis basis hur kronan fortsätter tanka mot Dollarn. Läs mer om detta på USDSEK den förlorade valutan.

Finns det någon framtid för kronan?

Svaret är komplext och det finns många variabler men ibland kan jag ur en personlig åsikt känna att man försöker köra kronan i botten. Anledningen till detta tror jag ur en personlig åsikt är att man vill tvinga över folket till Euron som skall ses som en räddare i nöden. Svenskarna har historiskt sett tackat nej till EUs Euro och detta ses som ett problem inom EU.

Läs mer om min analys på Tradingview.

https://se.tradingview.com/chart/USDSEK/0S7tNTMi/

USDSEK – en bra carry trade

Vad är en carry trade, jo det är en trade du håller under längre tid som motverkar resten av negativa influxes som kan hända i din portfölj. Det som är extremt viktigt att förstå är att kronan gått käpprätt åt pipan dem senaste åren men det är en fantastisk carry trade. Denna carry trade på kronan eller USDSEK är väldigt användbar för oss som ligger tunga i aktier då kronan ej kan gå upp i värde för då går aktier och fastigheter ner. Det är som stark balansgång som riksbanken måste ta i beakting varje gång dem tänker på en räntehöjning. Skall dem sänka folkets fastigheter eller höja kronan. Läs mer här om den förlorade svenska valuta vid namn krona.

Simon Matsson
Simon Matsson
Simon Matsson är forskare i TA-gruppen om Hilbertmatrisen. Han disputerade vid London school of economics och är nu postdoktor vid Northeastern University i Boston. Simons forskning är inriktad på numerisk analys och tillämpad matematik, med ett särskilt intresse för utveckling av effektiva algoritmer för att lösa storskaliga problem.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.