Utdelningsaktier med de längsta utdelningstrenderna

När det gäller investeringar i utdelningsaktier är det viktigt att komma ihåg att stabilitet är nyckeln. En akties utdelningsavkastning kan vara hög, men om utdelningen inte har en uppåtgående trend är den inte värd din investering. Därför har jag sammanställt detta urval av aktier med de längsta utdelningstrenderna. Dessa aktier har överlevt både finanskrisen 2008-2009 och coronakrisen 2020, så du kan vara säker på att de är stabila investeringar.

De mest stabila utdelningsaktierna på Stockholmsbörsen innebär de med de längsta utdelningstrenderna. En stabil utdelningsaktie innebär sällan eller aldrig en lägre utdelning, även om det är en vanlig stamaktie. Följande bolag har ökat sin utdelning minst 20 år i rad:

Utdelningsaktier höjer utdelningen år efter år.

Utdelningsaktier är ett utmärkt sätt att investera på aktiemarknaden. De ger dig en regelbunden inkomst som kan hjälpa dig att leva ett bekvämt liv. Det är dock viktigt att välja rätt utdelningsaktier. Du måste ta hänsyn till företagets finansiella historia och dess utdelningsandelar. Du måste också titta på aktiens historia av utdelningstillväxt.
De bästa utdelningsaktierna är de som har ökat sin utdelning under flera år i rad. Det är troligt att dessa företag kommer att fortsätta utdelningstillväxten i framtiden. Så om du letar efter de bästa utdelningsaktierna att investera i, se till att kolla in de företag som har ökat sin utdelning under flest år i rad. Du kan inte göra fel om du investerar i dessa utdelningsaktier.

Castellum – Bästa utdelningsaktierna 2022

Aktier i det svenska fastighetsbolaget Castellum har alltid varit utdelningsaktier. Det innebär att bolaget har betalat utdelning till aktieägarna varje år sedan noteringen på Stockholmsbörsen 1997. Utdelningen betalas ut en gång per år, på våren, och baseras på föregående års resultat. Utdelningen för 2018 kommer till exempel att betalas ut på våren 2019

Castellum

Utdelningen har ökat varje år sedan Castellum blev ett börsnoterat bolag, och bolaget är för närvarande det enda på Stockholmsbörsen med denna utmärkelse. Detta är en imponerande bedrift med tanke på att många andra företag har tvingats minska eller helt ta bort sina utdelningar under de senaste åren på grund av svåra ekonomiska förhållanden.

Investerare som letar efter en pålitlig utdelningsaktie kan överväga Castellum-aktier. Med tanke på bolagets meritlista av på varandra följande utdelningsökningar finns det en god chans att aktieägarna kommer att fortsätta att få stigande utdelningar i framtiden.

Vitec

Under 20 år i rad har utdelningsaktierna i mjukvaruföretaget Vitec ökat. I vår kommer företaget att betala ut ännu mer pengar till aktieägarna än någonsin tidigare. Utdelningen är en andel av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna. Vitecs utdelningsandelar har ökat stadigt under två decennier, vilket innebär att fler och fler människor drar nytta av företagets framgångar. Utdelningen är bara ett sätt för aktieägarna att tjäna pengar på sin investering i Vitec.

vitec

Aktiekurserna kan också stiga om det går bra för företaget. När aktiekurserna stiger kan aktieägarna sälja sina aktier med vinst. Vitec har gått bra i många år, så dess aktieägare har kunnat tjäna mycket pengar på både utdelningar och aktiekursökningar. Företagets framgång är goda nyheter för alla som har investerat i det.

Wihlborgs

Under 16 år har Wihlborgs ökat sin utdelning till aktieägarna. Denna utdelning utgör en del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna på årsbasis. Wihlborgs införde utdelningen första gången 2005 och har sedan dess konsekvent ökat det belopp som betalas ut varje år.

Wihlborgs

Utdelningen är ett sätt för aktieägarna att få avkastning på sin investering och fungerar också som ett incitament för att fortsätta att inneha aktier i företaget. med tanke på den långa historien av utdelningsökning verkar Wihlborgs vara fast besluten att fortsätta denna trend i framtiden, vilket är goda nyheter för aktieägarna.

Hexagon

För aktieägarna i det svenska mättekniksföretaget har de senaste 13 åren varit givande. Varje år har utdelningen ökat i svensk valuta, oavsett valutakursfluktuationer. Till och med under pandemiåret 2020, då många företag sköt upp utdelningen, följde mättekniksbolaget upp sitt förslag och såg till att trenden förblev intakt.

hexagon

För aktieägarna har denna tidsperiod varit en välsignelse, och det verkar osannolikt att utdelningen kommer att minska inom kort. Tack vare företagets konsekventa utdelningstillväxt kan aktieägarna sova lugnt i vetskap om att deras investering är i goda händer.

JM

jm

Sedan 2009 har byggföretaget höjt sin utdelning varje år. År 2020 sänktes utdelningen först, men tack vare att fler utdelningar försköts på hösten betalades den ändå ut i linje med det ursprungliga förslaget. Detta innebär att trenden med på varandra följande utdelningshöjningar fortfarande består. utdelningsaktier är en viktig del av mångas investeringsportföljer, och det här företagets meritlista är imponerande.

utdelningsavkastningen kan fluktuera, men på lång sikt tenderar utdelningsaktier att prestera bättre än andra typer av investeringar. För inkomstsökande investerare är detta byggföretag definitivt värt att titta närmare på.

Sagax A & B

Sagax A & B har ökat sina utdelningar i 12 år nu, med början 2010. Detta är ett tecken på ett starkt och stabilt företag, vilket är exakt den typ av företag du vill investera i.

Med utdelningsaktier kan du få regelbundna utbetalningar som kan hjälpa dig att leva ett bekvämt liv eller ge dig en extra inkomstkälla. Så om du letar efter en utdelningsaktie att investera i, se till att kolla in Sagax A & B.

ValutamäklareVad vi tyckerErbjudandeSkapa konto
Automatisk robothandel
Mellanösterns främsta onlinemäklare
Mellanösterns främsta onlinemäklare

Mellanösterns snabbast växande börs för robothandel

  • Förmånskundspaketet - Gratis
  • Aktiehandel på autopilot - Gratis
  • Riskhanteringspaketet - Gratis
ÖPPNA KONTOLäs recensionen

Utdelningsaktier med utdelningspålitlighet.

Många utdelningsaktier är kända för sin stabilitet och utdelningspålitlighet. De är vanligtvis stora, väletablerade företag som har en lång historia av att betala utdelning till aktieägarna. Dessa utdelningsaktier har vanligtvis en stark intjäningsförmåga och genererar ett konsekvent kassaflöde.

Som ett resultat av detta kan de upprätthålla sina utdelningsbetalningar även under tuffa ekonomiska tider. Även om det finns många utdelningsaktier att välja mellan har följande företag ett särskilt starkt rekord i att aldrig sänka sina regelbundna utdelningsutbetalningar.

Atlas Copco

Ett företag som har ökat eller bibehållit sin utdelning i över tre decennier kommer sannolikt att klara av alla stormar. Atlas Copco, ett industriföretag som inte har minskat sin utdelning sedan 1983, är ett perfekt exempel på detta. Trots att Atlas Copco är konjunkturkänsligt och verksamt inom en mängd olika branscher har företaget lyckats behålla sin utdelning genom åren.

År 2020, när många företag tvingades minska eller ta bort sin utdelning på grund av coronaviruspandemin, sköt Atlas Copco upp en del av sin utdelning men betalade ändå ut en utdelning för hela året. Detta visar företagets engagemang för sina aktieägare och tyder på att Atlas Copco är en säker investering för dem som letar efter utdelningsaktier.

Swedish Match

Utdelningsaktier är gräddan av grödan när det gäller investeringsmöjligheter. De erbjuder stabilitet, inkomst och tillväxtpotential och kan vara ett utmärkt komplement till vilken portfölj som helst. Swedish Match är en utdelningsaktie som har en lång historia av utdelningstillväxt. Företaget gick till börsen i maj 1996 och har aldrig sänkt sin utdelning sedan dess. Med andra ord har det varje år från och med räkenskapsåret 1997 bibehållit eller ökat sin utdelning.
Dessutom finns det en ganska brant uppåtgående kurva, eftersom utdelningen till exempel år 2002 höjdes till 0,16 kronor per aktie justerat för de genomförda aktiesplitarna. Jämför det med dagens utdelningsnivåer.

Swedish Match höjde utdelningen 15 år i rad från räkenskapsåret 1998 till 2012, men strecket bröts 2013 (utdelningen som kom våren 2014). Även om utdelningsstrecket kanske har brutits är Swedish Match fortfarande en utdelningsaktie som är värd att överväga för alla investerare som letar efter stabilitet och inkomstpotential.

SWECO – Aktier med hög utdelning

En utdelningsaktie är en aktie i ett företag som betalar ut regelbunden utdelning till aktieägarna. Utdelningsutbetalningarna kan ge en jämn inkomstström, vilket kan vara särskilt användbart under pensioneringen. Dessutom tenderar utdelningsaktier att vara mindre volatila än andra typer av aktier, vilket gör dem till en relativt säker investering.

Sweco är en sådan utdelningsaktie. Ingenjörskonsultföretaget har betalat ut en regelbunden utdelning varje år sedan 1998, och till och med mitt under 2020 års koronakris bibehöll företaget sina utdelningsutbetalningar. Sweco är därför ett utmärkt val för investerare som letar efter en pålitlig utdelningsaktie.

NIBE Utdelningsaktier 2022

Nibe är en utdelningsaktie som har en lång historia av positiv utdelningstillväxt. Företaget börsnoterades i juni 1997 och har aldrig minskat sin utdelning. Så från 1998 och framåt har det gått sidledes eller uppåt, men under pandemin 2020 sköts utdelningen upp men genomfördes ändå i slutändan. utdelningsaktier som Nibe ger en pålitlig inkomstkälla för investerare och bör betraktas som en viktig del av alla portföljer.

Astra Zeneca

utdelningsaktier är ett utmärkt sätt att investera i företag som har en lång historia av framgång. Astra Zeneca är ett sådant företag som har höjt eller bibehållit sin utdelning per aktie i dollar i 22 år. Denna stabilitet beror delvis på företagets starka finansiella ställning och på dess fokus på viktiga tillväxtområden som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Utdelningsaktier är ett utmärkt sätt att investera i företag som har en lång historia av framgång. Astra Zeneca är ett sådant företag, som har höjt eller bibehållit sin utdelning per aktie i dollar i 22 år. Denna stabilitet beror delvis på företagets starka finansiella ställning samt dess fokus på viktiga tillväxtområden som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. utdelningsaktier är ett utmärkt sätt att investera i företag som har en lång historia av framgång.

Astra Zeneca är ett sådant företag, som har höjt eller bibehållit sin utdelning per aktie i dollar i 22 år. Denna stabilitet beror delvis på företagets starka finansiella ställning samt dess fokus på viktiga tillväxtområden som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Astra har med andra stabila utdelningar i dollar, men växelkursförändringar ger inte samma stabilitet i svenska kronor alla år.

FAST Partner

FAST partner är ett fantastiskt bolag för utdelningar. Sedan 2002, då fastighetsbolaget började betala utdelningar, har de alltid hållits oförändrade eller ökat. Detta är ett mycket rikt och fint företag att äga inom fastighetsbranschen. Om du letar efter en utdelningsaktie som du kan behålla på lång sikt är Fixed partner definitivt värd att överväga.

ABB

ABB är ett globalt industriföretag med stabil utdelning. Företaget har betalat utdelning 18 år i rad, och utdelningen har ökat eller varit oförändrad under 14 av dessa år. år 2020 var det första året sedan 2005 som utdelningen var oförändrad. Trots den stabila utdelningen har ABB:s aktiekurs fluktuerat de senaste åren. År 2016 nådde aktiekursen sin högsta nivå på fem år, men den föll kraftigt under 2018 och har ännu inte återhämtat sig. ABB förblir dock ett starkt och stabilt företag, och dess utdelning är en av dess mest attraktiva egenskaper.

En stabil utdelning är en av de viktigaste aspekterna av en framgångsrik investeringsstrategi. Den ger inte bara en jämn inkomstkälla, utan gör det också möjligt för investerare att dra nytta av räntesammansättningseffekten. Genom att återinvestera sina utdelningar kan investerare köpa ytterligare aktier, vilket i sin tur genererar fler utdelningar. Med tiden kan denna process ge betydande avkastning. Faktum är att studier har visat att återinvestering av utdelningar är ett av de mest effektiva sätten att bygga upp förmögenhet på lång sikt. Med tanke på utdelningarnas betydelse är det viktigt för investerare att noggrant överväga stabiliteten i ett företags utdelning innan de fattar några investeringsbeslut.

En utdelning är en utdelning av ett företags vinst till aktieägarna. Även om utdelning inte är lagstadgad, betalas den ofta ut kvartalsvis. Utdelningar ger investerare en stadig inkomstkälla och kan användas för att återinvestera i företaget. Med tiden kan denna process ge betydande avkastning.

Återinvestering av utdelning är ett av de mest effektiva sätten att bygga upp förmögenhet på lång sikt. För att investerare ska kunna dra nytta av ränteuppräkningseffekten är det viktigt att företagen har en stabil utdelning. En stabil utdelning innebär att företaget konsekvent kan betala ut samma belopp varje kvartal. Detta ger investerarna förtroende för företaget och gör att de kan planera för sin framtid.

Studier har visat att företag med en stabil utdelning har bättre aktieutveckling än företag utan utdelning. Dessutom har företag som har ökat sin utdelning över tid presterat bättre än de som inte har gjort det.

Sammanfattningsvis är utdelningar en viktig aspekt av en framgångsrik investeringsstrategi. De ger investerare en stadig inkomstkälla och kan användas för att återinvestera i företaget. Med tiden kan denna process ge betydande avkastning. Med tanke på utdelningarnas betydelse är det viktigt att investerare noga överväger stabiliteten i ett företags utdelning innan de fattar investeringsbeslut.

Lennart Johansson
Lennart Johansson
Lennart Johansson är student vid Luleå tekniska universitet i Sverige. Han har en bakgrund som systemingenjör på Microsoft på Irland. Lennart studerade rymdteknik, vilket gav bränsle åt hans kärlek till rymden och allt som har med den att göra. Han är en ivrig inlärare och älskar att utmana sig själv med nya saker. Lennart letar alltid efter möjligheter att utveckla sig själv och förbättra sina färdigheter. Han brinner också för att hjälpa andra att växa och uppnå sin potential.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.