Utspädning Av Aktier
|

Utspädning Av Aktier | Så Fungerar Det | 2023

Vad Innebär Utspädning Av Aktier?

Utspädning av aktierna sker när ett företags åtgärder ökar antalet utestående aktier och därmed minskar de befintliga investerarnas ägarandelar. Detta kan ses som positivt eller negativt beroende på deras investeringar i företaget, men det har några ganska allvarliga konsekvenser, bland annat minskande värde och andra saker som står på spel med denna typ av rörelse!

När ett företag expanderar kan det ge ut nya aktier eller köpa tillbaka gamla aktier. Antalet utestående aktier kommer att öka med utspädningsaktier eftersom de som köper dem hoppas på ökade vinster och en potentiell prisökning med tiden. Detta även om det inte finns någon garanti för att detta kommer att ske!

Andrahandserbjudanden av aktier

Utspädningsfaktorn är ett sätt för företag med aktier som handlas på börser eller som har emitterats av ledningen i form av en börsintroduktion att se till att makten inte koncentreras för mycket i en persons händer. Om det totala antalet utestående aktier var 1,000 och de emitterar ytterligare 1,000 aktier skulle detta innebära att de ursprungliga 100 ägarna nu bara äger 5 % i stället för 10 %.

Investerarens procentuella förändring av vinsten är mindre än vad de hade tidigare, men det betyder inte nödvändigtvis att deras belopp av kronor förändrats.

Företaget får tillgång till medel som de annars inte skulle ha kunnat få, och investerarna kan också dra nytta av detta eftersom deras investering kan öka i värde på grund av inflödet av nytt kapital.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

  • Fullt automatisk handel
  • Verifierade resultat
  • Avkastning i både upp och nedgång
  • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto
En bra video som tar en djupare titt på utspädning.

Utnyttjande av optioner

Derivat används ofta som ett sätt att späda ut de utestående aktierna. Detta kan göras antingen genom att utnyttja en option eller genom att omvandla dem till omsättningsbara värdepapper, vilket gör det möjligt för mottagaren att sälja sina nyförvärvade aktier till vilket pris som helst utan att påverka någon annan investerares ägarandel i det aktuella företaget genom ökad konkurrens mellan köpare.

För att se till att alla investerare får samma avkastning efter att ha investerat tillsammans med varandra kan företagen erbjuda särskilda erbjudanden, t.ex. geniska incitamentsprogram där de anställda får både kontantbonusar och aktier i stället för att enbart förlita sig på löneutbetalningar.

Konvertibel skuld och konvertibelt eget kapital

När ett företag ger ut konvertibla skuldebrev innebär det att innehavaren av denna typ av skuldebrev när som helst kan omvandla sina värdepapper till aktier. Detta kommer att späda ut nuvarande aktieägares ägande och kan leda till lägre priser för investerare om de inte utnyttjar konverteringsoptionerna tillräckligt snart!

Konvertibla aktier är en typ av aktier som omvandlas till vanliga aktier i ett fastställt förhållande. Till exempel kan varje aktie konverteras till 10 aktier och därmed späda ut befintliga ägares andel i företaget när nya portföljer kommer ut på marknaden. Dessa konverteringar sker regelbundet (vid tillfälle). Investerarens inställning skulle vara liknande om det fanns sekundära erbjudanden där de förlorar en del av sin andel efter att den har spätts ut av andra som köpt dessa aktier tidigare än du själv – men detta händer bara när folk köper preferensaktier i stället!

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

  • Fullt automatisk handel
  • Verifierade resultat
  • Avkastning i både upp och nedgång
  • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto