tjurmarknad

Vad Är En Tjurmarknad?

Det finns ett antal olika marknadsförhållanden och en tjurmarknad är en av de mer populära. Det beror till stor anledning av att det är den som är mest lönsam för majoriteten av alla investerare. Vanligtvis fortsätter en tjurmarknad tills priserna har stigit så länge att investerarna börjar tro att de kommer att fortsätta att stiga. Investerarnas tro på aktiekurserna påverkar själva kurserna i en självuppfyllande profetia – en term som används inom investeringar och som syftar på att investerare skapar marknadsförhållandena – vilket leder till högre priser eftersom investerarna påverkar att priserna stiger.

En tjurmarknad är helt enkelt ett tillstånd på en bred marknad eller en enskild marknad där priserna stiger kontinuerligt.

Vad Kännetecknar En Tjurmarknad?

Det finns olika typer av tjurmarknader som är bra att hålla koll på.

  • Aktiemarknad: När man ser att de tre största aktieindexen ökar samtidigt så är det ofta en indikation på en tjurmarknad. Man märker det även på att de ständigt gör högre toppar, gång på gång och det tycks inte avta. Detta sker när ekonomin i landet är bra överlag.
  • Fondmarknaden: Det här är den marknaden som oftast håller sig kvar längst i en tjurmarknad. Vissa fonder har varit på en uppåtgående trend sedan 1980-talet. Vissa investerare har alltså i nästan två decennium haft pengar investerade som fortsatt att växa (även om det handlar om en mindre ökning).
  • Guld: Även på guldmarknaden kan man identifiera en tjurmarknad genom att hitta högre toppar kontinuerligt. Ett exempel är när guldpriset tidigare låg på några hundra dollar och nu istället är värd över tusen dollar!

Förutom det som kännetecknar dessa tre marknader finns det även något som kallas för sekulär tjurmarknad. Det innebär att en marknad har varit på uppåtgående trend i över 25 år. Trots att marknaden har trendat uppåt så kan den inkludera några mindre motsatta marknader. Detta är något som inträffar relativt ofta och kallas för ”primära marknadstrender”.

Så Här Fungerar En Tjurmarknad

Tjurmarknader är överlag fulla av optimism, där investerarnas förtroende och förväntningar på fortsatta ökningar i marknader är stor. Det är väldigt svårt att förutsäga hur länge en tjurmarknad kommer att verka, speciellt när de mesta i ens portfölj är i vinst och man är mitt i lönsamma positioner. Det beror till stor del på de psykologiska effekter som en tjurmarknad kommer med, då det under dessa tider kan vara extra svårt att inse förändringar och handla rationellt.

För att utnyttja en tjurmarknad på bästa sätt så vill man vara med i så många uppåtgående marknader som möjligt och så länge som möjligt. Det fungerar nästan som att identifiera en trend, det är samma princip, förutom att dessa trender för tjurmarknader kan pågå under flera års tid.

Vad som är viktigt att förstå är att det inte finns några speciella mått eller instrument man kan använda sig av för att säkert kunna identifiera en tjurmarknad. Man kan nästan bara med säkerhet säga att man är i en tjurmarknad efter att marknadsförhållandet har inträffat. Däremot så kan man se till de mest vanliga indikationerna som att aktiekurserna stiger med 20 procent efter en tidigare nedgång på 20 procent.

Vanliga Frågor och Svar

Vad Innebär Björnmarknad?

Det är raka motsatsen mot en tjurmarknad, dvs. en marknad som rör sig nedåt under en längre tid. I denna typ av marknad förlorar investerare ofta pengar.

Hur Länge Rasar Börsen?

I genomsnitt rasar börsen i 5 år och 2 månader om man kollar till historiskt sett.