Vad Är SWIFT Och Hur Fungerar Det?

Behöver du göra en internationell överföring? Idag är det inte så enkelt att vandra in på banken och be dem använda SWIFT. Ofta frågar dem dig flertalet frågor för kundkännedom.

SWIFT fungerar nämligen som kunnekännedom för bankerna. En standard används för att snabbt och säkert förmedla information mellan bankerna. Man kan jämföra det med Messenger på Facebook.

Idag finns det 11000 medlemmar i organisationen, som skickar runt en 42.000.000 st meddelanden om dagen.
I den här artikeln tar jag dig igenom exakt hur det fungerar, när du gör en internationell överföring.

Innehållsförteckning

Men vad är det?

swift
Bilden visar en man som håller en telefon framför SWIFT-logotyp.

Hur en transaktion utförs

Dem flesta tror att protokollet är det som överför dina pengar utomlands, detta är fel. Det är nämligen är ett meddelandesystem som förklarar när en transaktion är gjord. Om banken skickar utan en standard skickar dem alltså i blindo.
Dem har alltså inga rättigheter att skicka eller beslagta tillgångar, från en bank till en annan. Uppgiften är enbart att se till att kommunikationen fungerar mellan bankerna.

109776812 976650swift
Bilden visar två SWIFT-logotyper.

Världen innan internet

Innan standarden kom i bruk användes Telex. Det var den enda möjligheten för bankerna att göra avstämningar för vad som anlänt från vart. Telex var ett extremt långsamt system som tillhörde tiden innan internet, man använde till viss del fax. Administratören på Telex och banken var tvungen att beskriva varje transaktion som skett för hand och sedan via skrivmaskin. Det här föranledde självfallet till mänskliga misstag som administratörerna gjorde.

För att rätta till detta infördes en gemenskap som intresserade sig för att skapa en global standard. Den globala standarden är det som till vår tid blev SWIFT.

Ryssland och utkastningen ur Swift

Under 2022 i samband med kriget i Ukraina gick samtliga medlemsorganisation i SWIFT ihop under press från USA och EU att kasta ut ryska banker. Läs mer om det här!

Lennart Johansson
Lennart Johansson
Mitt intresse ligger i Svenska aktier, jag handlar fulltid med TA Algo och även Autotrader via Nordnet. Genom trading har jag hittat både ekonomiskt frihet och livsglädjen att göra något jag älskar att göra och det delar jag med mig till er.
Certifierad mjukvara för handel

TA algo har presterat sedan 2011 inom derivatbranschen. Den handlar automatiskt optioner, warranter och terminer med full automatiserad riskhantering.

  • Du får en gratis VPS där din terminal handlar från.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Robotrågivaren är kostnadsfri i enlighet med ESMAs regelverk.
  • Installationen av VPS och robotrådgivaren är kostnadsfri.