forex-marknad

Del 2 – Vad påverkar en valutamarknad?

forex marknad

Handlare och ekonomer världen över mäter bruttonationalprodukt-data som indikerar tillväxt och hur hälsosam en ekonomi är i en valutamarknad. Makroekonomiska indikatorer och händelser spelar nu mera en betydligt större roll än någonsin.

I den här guiden går vi igenom hur man bättre kan förstå en valutamarknad och vad som driver den framåt!

Arbetslöshetssiffror

En indikator som är bra att använda sig av är procenten av arbetslöshet i ett lands arbetarklass. Man mäter volymen av människor som är jobbsökande mot dom som har ett jobb och arbetar. Man exkluderar dock handikappade, pensionärer och folk som studerar.

Volatiliteten i en marknad kan alltså grunda sig i arbetslöshetsration och reflektera förändringar i ett lands ekonomiska status. Det är en väldigt viktig indikator i valutamarknaden och bör användas flitigt.

Ekonomisk tillväxt och produktion

Vi tog tidigare upp BNP och mäts månadsvis, kvartalsvis och årsvis. Man mäter produktionen av producerade varor i en nations ekonomi. Man kan som handlare ta del av den allmänna hälsan och tillväxtpotentialen i ett lands ekonomi så att man kan ta bättre beslut.

Kostnader som bränsle, mat, hyra och personliga utgifter ingår i konsumtion. Man ser även till offentliga utgifte som statliga investeringar, löner för statligt anställda som inkluderar sociala och försvarspolitiska programförmåner.

Så här kan valutahandlare reagera till BNP-data:

 1. Om BNP (Bruttonationalprodukt) är lägre än förväntat så kan det ske en försäljning som påverkar kursen negativt.
 2. Skulle BNP istället vara högre än förväntat så innebär det köpmöjlighet gentemot andra valutor med en högre värdering.
 3. Om BNP är som förväntat kan handlare behöva jämföra tidigare kvartal och år för att lättare ta beslut.

Räntesatser i en valutamarknad

Den viktigaste faktorn som påverkar valutamarknaden är räntorna. Den styrs helt och hållet av de åtta globala centralbankerna som består av följande:

 • US Federal Reserve Bank (US)
 • European Central Bank (EUR)
 • Reserve Bank of Australia (AUD)
 • Reserve Bank of New Zealand (NZD)
 • Swiss National Bank (CHF)
 • Bank of Canada (CAD)
 • Bank of England (GBP)
 • Bank of Japan (JPY)

Centralbankerna höjer räntor för att bekämpa inflation men när man istället sänker räntan så uppmuntrar man till utlåning och flödar in pengar in till ekonomin. En framgångsrik handlare förstår ekonomiska indikatorer som konsumentprisindex (KPI), sysselsättningsnivåer, bostadsmarknaden och konsumtionsutgifter då man enklare kan förutspå hur marknaden ska reagera.

Globala frågor

Effekter av krigföring

Om det är krig mellan nationer så påverkar det ofta de berörda ländernas valuta och infrastruktur. De ekonomiska förhållandena kan försämras under flera års tid och precis som naturkatastrofer så vilar en stor osäkerhet kring framtiden.

Politiska konsekvenser

Volatilitet i en valutamarknad kan bero på ett lands politiska val. Om ett enstaka fall orsakar politisk osäkerhet som i första hand rör ekonomin så kan det skapa stora rörelser i marknaden. Politiska partier eller kandidater som är framgångsrika ekonomiskt tenderar att påverka tillväxten på ett lands ekonomi positivt.

Miljöpåverkan

Som vi tidigare skrev så påverkar naturkatastrofer som tornados, orkaner, tsunamis, skogsbränder, jordbävningar osv. en nations valuta och infrastruktur negativt. Man brukar säga att en nations infrastruktur är samma som en nations ekonomiska ryggrad vilket betyder att en naturkatastrof allvarligt försämrar den ekonomiska produktionen.

Summering

Det är flera faktorer som påverkar valutamarknaden så det är viktigt att man har en bra terminal där man fångar upp all data. Ju mer du vet om en nations nuvarande situation destå enklare blir det att ta bra beslut för dina positioner.

Gå vidare till Del 3 – Valutahandel & Planering