Del 3: Valutahandel Utbildning För Nybörjare

valutahandel utbildning

Det är otroligt viktigt med en valutahandel utbildning om man ska vara framgångsrik på valutamarknaden. En stor anledning till att majoriteten av handlare väljer valutahandel är på grund utav den stora volymen och likviditeten. Ingen annan marknad har så pass stora nivåer som valutamarknaden, så det gäller att ha en plan.

I den här snabbkursen kommer vi att gå igenom hur man bygger upp en pålitlig plan för valutahandel, vilka strategier man kan tillämpa samt gå igenom olika handelsstilar.

Hur fungerar valutahandel?

Det finns sex olika handelsstilar som valutahandlare och de är anpassade efter kort, medellång och långsiktig handel. Med den erfarenhet som du samlar på dig så kommer du också att lära dig vilken stil som passar dig bäst. Här nedan kan du läsa om de vanligaste stilarna:

Dagshandel (Day Trader)

Om man kör dagshandel så växlar man mellan kortsiktig handel och medellångsiktig handel. Med dagshandel så väljer man att handla under intradagens tidsramar och man brukar inte hålla positioner över natten. Det är ytterst viktigt att vara väl insatt i fundamental, teknisk och korrelationsanalyser när man utför dagshandel. Man använder RSI (Relative Strength Index) då det är ett viktigt verktyg eftersom att man får indikationer när en marknad är överköpt eller översålt.

Swinghandel (Swing Trader)

Om man utför swinghandel så väljer man att hålla handelspositioner öppna mellan en dag och ett par veckor. Man är duktig på att identifiera marknadstrender och handla med svängningar i marknaden samtidigt som man är fundamentalt insatt i bland annat nyheter som indikerar hög volatilitet. Det gäller att vara uppmärksam på detaljer för att utföra swinghandel framgångsrikt.

Positioneringshandlare

En positioneringshandlare exekverar valutahandel som sker från några veckor till flera år. Det primära målet är att generera en större, betydelsefull avkastning genom fler långsiktiga positioner. Det gäller att ha kunskap om både grundläggande och teknisk analys som en positioneringshandlare.

Händelsedriven handlare

Denna typ av handlare baserar sin handel till största del av fundamentala analyser. Man strävar efter att göra vinster från volatilitetstoppar från bland annat data som kommer från BNP, politiska val samt uppgifter om arbetslöshet. Man håller sig ständigt uppdaterad om världshändelser och är duktig på att förutsäga hur lokala och globala händelser påverkar marknaden.

Algoritmisk handlare

Den algoritmiska handlaren använder sig mycket av datavetenskap. Man förknippar denna med högfrekvenshandel som är en algoritmisk handelsalgoritm som autonomt kan investera efter handelskommandon, strategier, marknadsundantag och händelser. Som en algoritmisk handlare så tar man hjälp av programmerare och chartister för att bygga programvara som utgår efter sitt handelsprogram.

Scalping-handlare

En scalper tar snabba och kortsiktiga beslut med handelspositioner som varar mellan sekunder och några minuter. Tack vare den höga likviditet som finns på valutamarknaden så kan en scalper ta fördel under kolliderande marknadstimmar. Man har som mål att göra flera små vinster under dagen och kräver att man trivs under press.

Strategier för valutahandel

Stöd och motstånd för prisåtgärder

En prisåtgärdsstrategi är ett av de mest effektiva sättet för en valutahandlare att göra bra resultat. En robust prisåtgärdsstrategi är när den är utrustad med indikatorer. Den är effektiv i sig själv men kan med hjälp av verktyg förhindra att släpa efter.

Valutahandel efter trender

Denna handelsmetod är inriktad på att ge vinster genom att placera positioner som träffar en marknads prismomentum. Som trendhandlare använder man generellt sett en tidsram på medellång till lång sikt och fungerar bra för handlare på alla erfarenhetsnivåer.

Trendhandlare använder ofta tekniska analysindikatorer som ”Commodity Channel Index” (CC), ”Relative Strength Index” (RSI) och Moving Averages (MA). Med hjälp av dessa indikatorer så letar man efter de starkaste uppåtgående eller nedåtgående trenderna för att maximera sin vinst.

trend valuta nedåtgående
CAD/CHF – Daglig tidsintervall som visar en nedåtgående trend.

Hur man skapar en plan för valutahandel

En stor utmaning för valutahandlare är att fastställa risk- och handelsparametrar samt att följa dem utan att kompromissa. Det gäller därför att vara tydlig och kortfattad gällandes din tidsåtgång, definiera och visualisera dina handelsmål samtidigt som du använder lämplig riskhantering för att minska risken. Du kan därefter använda följande steg för att utforma en strategi för valutahandel:

Hantering av pengar

Det är viktigt att öppna ett konto hos en reglerad valutamäklare eftersom oreglerade handelsplattformar är kända för finanisella bedrägerier. Man vill vara noggran med att se till så att mäklaren erbjuder ett gratis demokonto så att man kan lära sig handelsplattformen utan risk. Se till att enbart använda 3% av ditt kontosaldo per handel och aldrig mer än 5% åt gången.

Experimentera med handel

Beroende på den tid och engagemang du lägger ner så kommer också det att avgöra vilken typ av handlare du kommer att bli. Ju mer tid du dedikerar till din handel och de olika handelsmetoderna via ditt demokonto destå tydligare kommer de att bli vad för typ av trading du bör utföra.

Skapa handelsregler

Det är viktigt att sätta upp regler och följa de strikt. Detta bidrar till att du minskar din risk avsevärt och blir kvar på marknaden under en längre tid. Några handelsregler skulle till exempel kunna vara:

  1. Avsluta din handel om du har två förluster på rad.
  2. Använd stopp- och limiteringsorder på medel- och långsiktiga positioner
  3. Dubbla aldrig dina förlustpositioner för att kompensera dina förluster.

Summering

Som ni kan läsa så finns det många olika vägar att gå när man handlar med valuta och det är viktigt att man är medveten om vilken stil som passar en bäst. Att blanda stilar är oftast inte en bra idé på grund utav hur marknaden är utformad. Träna på ett testkonto tills du är redo och tänk på storlekarna du lägger på positionerna. Riskhantering är en nyckelfaktor.

Gå vidare till Del 4 – Allt om valutahandel

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.