valutaterminer

Vad är valutaterminer & valutaoptioner 2023

En valutatermin eller en currency futures som det heter på engelska är en bindande skyldighet eller avtal för framtida handel av en valuta vid en fastställd kurs. Det skyddar dig som trader mot ränteförändringar i valutamarknaden och prismanipulation som förändrar kursen på valutan under kontraktstiden.

Valutaterminer ger dig en säkerhet på kursen till den kurs du och din motpart kommer överens om.

Till skillnad från vautaterminer skiljer sig en CFD (Contract for difference) genom att värdet på valutan fastställs genom spotpriset vid köpesdagen. När du köper en CFD är det alltså nästan som en omvänd valutatermin. Idag köper du värdepappret för ett pris för att ha en spekulativ tillgång att sälja till vinst eller förlust i framtiden, det är en CFD.

Valutaterminer är vanlig för bolag och fastställs i definition av Riksgälden Det betyder att bolag kan säkra upp sin kapitaltillgång till ett fastpris idag mot en motpart för att säkra en större leverans.

Vad är valutaterminer

En valutatermin är en kapitalsäkring till ett fastpris en såkallad Currency forward exchange på engelska. Du säkrar ditt pengaflöde till ett fastställt pris i framtiden för att slippa höga prissvängningar.

Till skillnad från en option måste köpet göras i framtiden. om du istället ställt ut en option på en valuta kan du lösa in optionen eller inte då du redan betalt en premie vid utställningen av optionen.

Valutaterminer redovisning, hur gör jag?

Som privat person skall du redovisa terminer, även valutaterminer på din k4 blankett medans du som bolag skall redovisa dina terminskontrakt enligtpunkterna 10.7, 12.5 och 16.8 Samtliga fordringar både kredit och debit i utländsk valuta där en valutasäkring skapats skall redovisas vid terminskursen.

Valutaoptioner vad är det?

En option är när du som trader tecknar en premie för att köpa en valuta till en fastställd kurs i framtiden. Det skiljer sig dock mot en valutatermin av anledningen till att du redan betalt din premie och att du då inte behöver lösa in optionen om du inte vill.

En option är perfekt för dig som tror på att en valuta skall stiga i framtiden. Här kan du läsa mer om just optioner hos Swedbank.

Optioner något för dig som kanske handlar med Bitcoin men du vill säkra dig på nedsidan genom att ställa ut en optionn hos CBOE för att försäkra dig om att om prisfallet sker är du skyddad.

Det viktiga när du handlar med valutor är att fastställa att du handlar med rätt instrument. Du kan handla terminer, CFDer, optioner och även spotpris på valuta. Vill du tjäna stora pengar är det valutahandel som gäller till spotpris såkallad spotfx som du kan handla via via en onlinemäklare nedan.

En av våra Partners nedan Accuindex är en av världens största valutamäklare, dem är globalt reglerade och prisbelönt inom sitt område. Valutaterminer och optioner kan vara spekulativa, ibland är det bättre att använda en CFD för att säkerställa affären med stop loss och take profit.

Vanliga Frågor & Svar – FAQ – 2023

Vad är en valutatermin?

En valutatermin är en bindande skyldighet eller avtal för framtida handel av en valuta vid en fastställd kurs. Det skyddar trader mot ränteförändringar i valutamarknaden och prismanipulation som kan förändra kursen på valutan under kontraktstiden.

Hur skiljer sig en CFD från en valutatermin?

En CFD (Contract for Difference) skiljer sig från en valutatermin genom att värdet på valutan fastställs genom spotpriset vid köpesdagen. När du köper en CFD är det nästan som en omvänd valutatermin. CFD-er är värdepapper som köps för ett pris för att spekulativt säljas till vinst eller förlust i framtiden.

Vad är valutaterminer användbara för?

Valutaterminer är vanliga för bolag och används för att säkra upp sin kapitaltillgång till ett fastpris mot en motpart för att säkra en större leverans. De kan också användas för att säkra pengaflödet till ett fastställt pris i framtiden och skydda mot höga prissvängningar.

Hur fungerar valutasäkring?

Valutasäkring kan ske genom att öppna ett valutakonto hos en bank där lösensumman växlas och en depå skapas för framtida pris. Banken kan ta en växlingsavgift baserad på inlös.

När kan en valutaswap vara användbar?

En valutaswap kan vara användbar när du har en större affär i pipen och vill säkra att priset som är förhandlat även gäller när lösensumman ska betalas i framtiden. Det enklaste sättet att valutasäkra är att växla över omedelbart via en valutaswap hos banken.

Hur redovisar jag valutaterminer?

Som privat person ska valutaterminer redovisas på k4-blanketten, medan bolag ska redovisa terminskontrakt enligt punkterna 10.7, 12.5 och 16.8. Samtliga fordringar både kredit och debit i utländsk valuta där en valutasäkring skapats ska redovisas vid terminskursen.

Vad är en valutaoption?

En valutaoption är ett kontrakt som ger rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en viss valuta till ett fastställt pris, kallat strike price, under en viss tidsperiod. Valutaoptioner ger trader möjligheten att spekulera i valutamarknaden utan att behöva äga den underliggande valutan.

Vad är en valutaswap?

En valutaswap är en finansiell transaktion där två parter byter lån i olika valutor med varandra för en viss tidsperiod.