var ska man investera pengar

Bästa Sätten Att Placera Pengar 2022

Var ska man investera pengar?

En av de många frågor som investerare ställer sig är ”var ska man investera pengar för en god avkastning?”. Det är inte alltid ett lätt beslut att ta och att hitta på en lönsam strategi är inget som många gör. Detta beror till största del på att det finns ett så pass brett utbud av investeringar. Som svensk investerare hittar man inte bara alternativ i Sverige utan det finns runt om i hela världen. Enbart fondmarknaden i sig är en djungel, för att inte tala om aktiemarknaden!

I det här inlägget kollar vi hur man kan placera sina pengar för att potentiellt få dem att växa. Vi kollar på olika investeringar och vad man ska tänka på när man kommer igång!

Dela upp din portfölj och skapa en målsättning

Eftersom att det finns olika investeringar och investeringsmöjligheter över hela världen så är det också viktigt att man sprider ut sin risk i olika finansiella instrument. Det innebär att man t.ex placerar en del av sina pengar på aktiemarknaden medan en annan del är på valutamarknaden. Man kan då också välja att ha en del av sina pengar som man placerar manuellt medan den andra delen kan ske med robot trading. På så sätt försätter man inte alla sina pengar i en och samma risk, utan sprider ut det i flera risker.

Exempel: Erik har en miljon kronor i fri marginal att investera. Han placerar 200,000 kronor i lågrisk fonder för att det är säkert, medan 300,000 kronor placerar han i sina favoritaktier på aktiemarknaden. De resterande 500,000 kronor tar han hjälp av robothandel hos en reglerad mäklare.

sprid ut din risk
Bilden visar en plånbok med olika valutor och betal- samt kreditkort.

Att ta beslut om vart man ska placera sina pengar är dock inte alltid enkelt. För att förenkla det hela behöver man därför skapa sig en målsättning för sina investeringar. Men vad är egentligen en investeringsmålsättning, och vad bör man tänka på? Det finns några olika:

Arvspengar: Vill man lämna ifrån sig sin förmögenhet vidare så behöver man hitta en strategi som skapar tillväxt utan att ta för stor risk. Fonder kan då vara ett alternativ.

Bli ännu mer förmögen: Här behöver man tänka långsiktigt och inte ta för stor risk på kort sikt. Tittar man på historiska resultat så är långsiktiga strategier mer lönsamma för denna målsättning.

Bibehålla sin nuvarande situation: Om man har en viss omsättning och är nöjd med sin nuvarande förmögenhet så kanske man inte vill sätta allt för mycket i risk. Då behöver man istället tänka på de som har en långsiktig inverkan, som t.ex inflation. Dessutom behöver man tänka på oväntande utgifter och situationer som t.ex pandemier.

Hur länge ska man hålla en investering?

Det är viktigt att tänka på hur länge ens investerade pengar ska vara investerade. För att besluta detta så behöver man bland annat tänka efter hur många år till man har att leva. Det är givetvis inget som någon kan svara på, men en tumregel är att man kommer att leva längre än förväntat, tack vare att människan nu anses leva längre än förr. Om man inte tar detta i beaktande så riskerar man att göra sämre investeringar som kan ha en negativ effekt på sin ekonomi. Detta kan ha en förödande effekt på din målsättning om du t.ex planerar att bibehålla din nuvarande förmögenhet, då du istället gör av med den.

Om man kommer fram till att man förmodligen ska leva länge så är det smart att titta över en investeringsstrategi som har fokus på tillväxt. Aktier är en typisk tillgång som fokuserar på detta. Är det däremot så att tidshorisonten är kortare så är det bra att titta över investeringar med räntesatser som är fast och har lägre prisrörelser. På så sätt ponerar man att nå sina kortsiktiga mål och har en mer flexibel ekonomi.

Jämför med andra index

När du har valt det du ska investera i så behöver du också jämföra resultatet med något annat och då passar ett jämförelseindex väldigt bra. På så sätt skapar man ett riktmärke och tar därför ansvar för sin investeringsstrategi. Detta tack vare att man kan mäta sitt förväntade resultat och samtidigt mäta sina risker.

Tanken med detta är främst för en bättre riskhantering av sin portfölj då man både hanterar och minimerar risker med detta tillvägagångssätt. Tack vare att man hittar ett jämförelseindex som passar bra mot den investeringsportfölj man har, så kan man enklare sprida ut sina pengar i olika länder (t.ex Europa och Asien) och sektorer. På så sätt kan man potentiellt öka sina chanser för en lönsam avkastning.

Tanken med ett jämförelseindex är också att vikta sin portfölj i förhållande till det valda jämförelseindexet. En aktiv investerare kan t.ex göra detta genom att övervikta vissa komponenter av jämförelseindexet som man tror ska gå bra, samtidigt som man underviktar de som man tror kommer gå sämre.

jamfor med andra index
Bilden visar en jämförelse och ett positivt val.

Lägg inte alla ägg i en och samma korg

Vad som är viktigt att tänka på är att inte fokusera allt i en och samma risk. Det kan vara svårt då vi som människor gärna tar risker, men gör vi de så utsätter vi också vår förmögenhet för något som kallas för koncentrationsrisk. Detta kan hända om man t.ex investerar allt man har i en och samma aktie. Då kan det betyda att hela ens portfölj riskeras när det blir:

  • En ekonomisk kris: Om bolaget får ekonomiska problem så kan också aktien gå ner helt eller delvis. Då innebär det också att alla dina pengar följer med i utvecklingen.
  • Extrema miljöförändringar: Om det sker en ekonomisk kris som en naturkatastrof eller dylikt så kan det också påverka utvecklingen av ett bolag. På så sätt kan aktien vara i risk, som i sin tur försätter din portfölj i risk.
  • Förändringar i politiken: Om det t.ex blir förändringar i lagar eller i politiken överlag så kan det också påverka regler och villkor för olika bolag. Även handel och penningpolitik kan påverkas vilket kan vara starten för en negativ trend under lång sikt.

Det är viktigt att känna till dessa tre riskfaktorer då de kan ha en förödande effekt på din portfölj. På samma sätt kan de också innebära en positiv utveckling, men väldigt sällan.

Använd dig av marknader över hela världen

Om man inte utnyttjar den globala ekonomin så missar man potentiella chanser till en god avkastning. Olika marknader i både Europa och i övriga världen erbjuder massvis av chanser för tillväxt. Om man sprider ut sina risker och placerar i olika delar av världen så missar man oftast inte de viktiga chanserna som man får. Det är dock viktigt att anpassa sig efter kommande händelser som kan skapa volatilitet, som t.ex presidentval och eventuella krigssituationer.

5/5 Stjärnor av Finansbranschen.se
TA Algo

Vill du skydda ditt kapital mot börsfall och samtidigt tjäna pengar?

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor med ett beprövat track record av vinster. När börsen föll 2022 vände algoritmen förluster till vinst.

Med TA Algo kan du automatisera din handel utan avgifter och behålla full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019. Det bästa av allt, det är gratis för alla kunder.

Ta kontroll över ditt kapital och börja tjäna pengar med TA Algo – Sveriges mest pålitliga handelsrobot. Registrera dig redan idag!

Gör en marknadsanalys

En av de absolut viktigaste delarna innan man väljer att investera är att man grundligt analyserar marknaden man vill investera i. Detta ska man göra innan man köper sitt värdepapper. Man kan bland annat titta på historiska datapunkter, hitta vad som rör marknaden och se på det ekonomiska landskapet. Gör man inte detta så är det som att gå in i ett mörkt rum och försöka läsa vad det står – det är helt enkelt väldigt svårt att lyckas med de.

Här är några viktiga punkter man kan analysera:

  • Utbud och efterfrågan
  • Ekonomiska läget
  • Historisk data
  • Politiska läget
  • Känslomässiga läget
marknadsanalys
Så här kan det se ut när man kollar på statistik och gör en marknadsanalys.

Lyckas man analysera detta så kan man identifiera nyckelfaktorer till varför man ska eller varför man inte ska investera i något. På så sätt kan man både maximera sin avkastning samt minimera förluster. Man kan även hitta sätt som man når bättre resultat än sitt jämförelseindex, vilket då blir en väldigt god köpsignal. Det gör man genom att hitta information som andra inte har tillgång till eller att man tolkar offentlig information på ett sätt som andra inte gör de på. Detta är något som experter är väldigt duktiga på.

Riskera pengar i mindre lovande investeringar

Även fast man bör fokusera en större del av sin portfölj i lovande marknader så är det som skrivet även viktigt att sprida ut sina risker. Därför bör man exponera en del av sin portfölj mot marknadsområden som är potentiellt sämre, eftersom att de trots allt ändå har en avkastningsmöjlighet. Experter anser även att en väl diversifierad portfölj oftast har en god förutsättning för att lyckas nå den målsättning man har satt.

Vanliga Frågor Och Svar

Hur Börjar Jag Med Att Investera?

Du behöver första bestämma dig för vad du ska investera i (t.ex aktiemarknaden, valutamarknaden eller fondmarknaden), hur mycket pengar du ska investera och vilken risk du är villig att ta. Du behöver också bestämma dig för vilken tidshorisent din investering ska ha.

Hur Mycket Ska Jag Investera?

Det är helt och hållet upp till hur mycket du är villig att riskera, men en tumregel är att inte lägga allt i en och samma investering. Har du t.ex 100,000 kronor att investera så är det bättre att sprida ut dina pengar procentuellt i olika investeringar.

Varför Ska Man Spara i Fonder?

Många investerare sparar i fonder för att det är ett bra sätt att bevara sitt kapital samtidigt som man investerar. Det anses också vara en relativt säker inkomstkälla.

Hur Gör Man Om Man Vill Investera i Fonder?

Då kan man kontakta sin bank eller öppna ett konto hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet. Sprid sedan ut dina pengar så att du inte riskerar allt i en och samma fond. Många duktiga investerare väljer fonder från hela världen.