Vestum aktie

Vestum aktie

Vestum aktiebolag är en dynamisk, förvärvsdriven grupp som specialiserar sig på bygg- och anläggningssektorn, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader. Med sitt huvudkontor i Norden är Vestum ständigt på jakt efter företag som passar väl in i företagets kompetensområden. Företagets vision är att identifiera tillväxtmöjligheter genom att samarbeta med ledningsgrupper för att driva lönsam utveckling inom en rad olika branscher.

Som en av de mest ambitiösa industrikoncernerna i Norden drivs Vestum av ett engagemang för att främja framgång och utveckling av företag inom nyckelbranscher som bygg- och verkstadsindustri. Vestum har ett nära samarbete med entreprenöriella ledningsgrupper för att frigöra ny tillväxtpotential genom strategisk planering, processoptimering och stöd för genomförande.

Vare sig det handlar om att utveckla nya produkter eller förvärva befintliga företag ser Vestum alltid framåt för att skapa värde för sina aktieägare genom strategiska investeringar. Med Vestum vid rodret kan företag verkligen blomstra.

vestum aktie nyheter & vestum aktie forum.

Vestum aktiebolag och dess hållbarhet

Vestum är en global ledare inom vatten, tjänste- och infrastruktursektorn. Vestums aktie återspeglar företagets ställning som en pålitlig leverantör av viktiga tjänster till samhällen runt om i världen. Vestums verksamhet sträcker sig över sex länder och omfattar specialiserade verksamheter med omfattande branschkunskap och djup lokal förankring.
Med över 2 300 anställda som stödjer verksamheten är Vestum väl positionerat för att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar för att möta behoven hos sin mångsidiga kundbas.
Vare sig det handlar om att bygga nya vattenreningsanläggningar, tillhandahålla riktade underhållstjänster för kritiska infrastrukturnätverk eller leverera innovativa produkter för att på ett hållbart sätt förvalta vattenresurser, är Vestum fortsatt engagerat i att möta de föränderliga behoven i en alltmer komplex värld.
På detta sätt spelar Vestum en viktig roll i utformningen av en ljusare framtid för vår planet och alla som delar den.

Den nya UN Global impact plattformen & Vestum

Vestum är en global ledare inom bygg- och infrastrukturbranschen, och dess engagemang för hållbarhet har varit avgörande för företagets framgång. År 2016 anslöt sig Vestum till FN:s Global Compact, en plattform som syftar till att främja ansvarsfulla affärsmetoder inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och korruptionsbekämpning. Vestums medlemskap i FN:s Global Compact återspeglar dess holistiska inställning till hållbar utveckling som integreras i varje aspekt av företagets affärsmodell och investeringsstrategi.

Under det senaste decenniet har Vestum förvärvat och utvecklat företag inom en rad olika sektorer för att hålla sig i framkant av innovationen i denna starkt konkurrensutsatta bransch. Med Vestum 2022 som sitt viktigaste strategiska mål kommer Vestum att fortsätta att sätta nya standarder för ansvarsfulla affärsmetoder inom byggsektorn och bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling. Genom sitt fokus på hållbarhet är Vestum stolt över att vara en del av ett av världens största företagsinitiativ för hållbarhet och att arbeta för en mer rättvis och välmående framtid för alla.

Är Vestum börsnoterat?

Vestum är ett väletablerat företag med en lång historia av framgång inom industrisektorn. Vestum är noterat på den svenska börsen, vilket innebär att aktierna kan handlas fritt av investerare över hela världen. När som helst kan du se Vestums aktuella aktiekurs på ett antal finansiella portaler på nätet, vilket ger dig en uppfattning om hur det går för företaget när det gäller investerarnas förtroende.