handel med hävstång

Warrant – CFD och finansiella kontrakt 2022

Handel med hävstång

Handel med hävstång betecknas även som marginalhandel hos finansinspektionen & inom den Svenska spfären av finansbranschen. Tänk på att all handel med derivat på olika typer av tillgångar klassas som komplexa finansiella instrument hos Finansinspektionen och innebär en hög risk.

Warranter och CFD produkter tillhör familjen derivat och handlas genom derivathandel på diverse onlinemäklare och börser så som bland annat Nordnet eller Accuindex. Warranter är en typ av marginalhandelsinstrument precis som CFD-produkter i denna post går vi igenom det du behöver veta för att handla med dessa riskfyllda instrument.

Vad är en warrant?

En warrant är ett värdepapper som baseras på en underliggande tillgång. en Warrant består av fyra delar som är viktiga att hålla koll på.

1. Underliggande instrument det kan vara en aktie, råvara eller även ett aktieindex som priset baseras på.
2. Produkten kan vara antingen en köp eller sälj order (Precis som blankning kan du rida på trenden i negativ riktning)
3. Produkten är tidsbestämd, det kan skilja sig stort i när kontraktet avslutas, det kan vara dagar, månader eller år.
4. Slutpriset eller inlösenpriset på warranten baseras på om du har tagit en säljwarrant eller en köpwarrant, om en köp warrant är högre än lösenpriset tjänar du därför pengar och vice versa om du har tagit en säljwarrant. Om det går fel förlorar du hela ditt kapital som är investerat i warranten.

Instrumentet benämns också som turbowarranter och handlas med hävstång, detta görs till störst del på Svenska börser så som Avanza eller Nordnet.

Instrumentet må anses mycket hög risk enligt Svenska mått.

Vad är Contract for difference (CFD)

En CFD är mer populär i utlandet än vad den är i Sverige, dock finns CFD produkter på mäklare som IG och CMC Markets men det viktigaste att förstå med en CFD är att den är mycket lik Warranter.

Här är fyra saker som utmärker en CFD:

1. Underliggande instrument, Priset baseras på din fria marginal med hävstång på underliggande instrument.
2. Produkter handlas med hävstång som påverkar din marginal, därför måste du alltid hålla koll på din exponering.
3. Produkter är tidsbestämda men kan göras en rollover på för nästa kontrakt, det kan dock innebära en kostnad.
4. Instrumentet kan handlas på samtliga produkter men valutor är oftast inte CFD produkter då dessa handlas på spotpriset, såkallade spotfx priser eller terminhandel.

Instrumentet handlas oftast på utländska börser och onlinemäklare så som Accuindex eller XM.

Instrumentet kontrakt skall anses som hög risk.

Vad är Spot FX (Spot Foreign exchange)

Spot-FX är spotpriset för valutaväxling mellan två världsvalutor till exempel EURO mot SEK när du handlar ett kontrakt på Spot-FX handlar du därför alltid den första delen av paret mot den andra delen av paret, exempelvis KÖP EUR/SEK. När du Köper EUR/SEK köper du Euro för motsvarigheten i Kronor det vill säga att du måste ha kronor att köpa för.

Handlar du Spotvaluta genom marginalhandel innebär detta skillnader, här tar en likviditetsleverantör motpartern av din order och det blir mer som vadslagning eller spekulation. När kontraktet avslutas tjänar antingen du eller motparten vinst och den andre parten förlorar.

Viktiga punkter om Spotvaluta:

1. Spotvalutan handlas genom omedelbar överföring av kapital vid köp eller säljtilfället.
2. Spot kontraktet köper valutor eller råvaror genom det finansiella instrumentet.
3. Flera tillgångar kan kvotera ett spotpris och sedan ett forward pris eller ett såkallat ”Futures pris”.
4. Spot-handel kan ta plats på en exchange så som Avanza, Accuindex eller XM men även OTC (Over the counter)

Instrumentet finns tillgäng på onlinemäklare så som Accuindex och XM.

Instrumentet är hög risk om man handlar det med hävstång.

warrant
En manlig trader analyserar marknaden

Hävstång & derivathandel

För att förstå hävstång i marginalhandel bör man förstå hur en bank arbetar. Banken lånar ut pengar dem inte har genom att skicka en förfrågan till Riksbanken att nya sedlar måste myntas för ett lån. När lånet är beviljat automatiskt från riksbankens sida betalas lånet ut till kunden. Därför är det ofta en skillnad mellan riksbankens reporänta och ditt huslån. Det här är bankens marginal. Banken har alltså lånat ut pengar som inte existerade och bibehåller en marginaltäckning på tio procent. Banken har i detta fallet en hävstång på 10:1.

Marginaltäckning

I samband med nyvunnen kunskap av hur en bank använder hävstång går vi över till din position på marknaden. Låt oss säga att du använder 10:1 i hävstång. Det betyder att om du köper en aktie för 100 kronor blir din position utstoppad om marknaden rör sig tio procent. Det är viktigt när man arbetar med just fri marginal att man förstår följande.

Margin call för derivathandel

Om du hamnar i situationen att din mäklare ringer upp dig för ett margin call är du illa ute, det betyder att din marginaltäckning inte längre är tillräcklig och du närmar dig gränsen för att ditt konto skall bli knockat. När ditt konto blir knockat har din fria marginal gått till minus och du kan inte längre öppna nya positioner. Du måste nu göra ett av tre val.

 • Hedga din position
  Du kan öppna motpositioner i motsatt riktning mot din förlorade position, detta kan köpa dig tid för att föra över mer kapital till ditt konto.
 • Överföra ytterligare likvida medel
  När du föröver kapital utvidgas din marginaltäckning och du kan nu i lugn och ro återhämta dina förluster eller välja att hoppas på att din positioner skall vända.
 • Stänga positionen och ta förlusten
  Man brukar säga att dem enda som vinner något på CFD handel är dem som förlorar en liten summa och aldrig testar igen. Detta beror på att hävstången ofta är för hög och knockar ut konton väldigt lätt.
cfd
En finansiell rådgivare förklarar hur CFD produkter handlas

Regelverk för komplexa finansiella instrument

Att handla med komplexa finasiella instrument skall anses riskfyllt i enlighet med ESMA och MIFID2 som är det regelverk som även Finansinspektionen anammar. När du utför CFD trading se till att du alltid handlar på en reglerad börs eller onlinemäklare för att du som kund alltid skall skyddas av insättningsgarantin som kan se olika ut i olika länder.

Vem reglerar komplexa finasiella instrument?

Regelverket skrivs på EU nivå av ESMA, utöver deras initiativ med MIFID 1 och MIFID 2 är det i samband med regelverket EMIR som styr MTF-Plattformar och OTF-Plattformar. Dessa regelverk använda på nationell nivå för att ge mäklare och börser en licens. Licensen kan dras in för onlinemäklare som inte sköter sig och det är viktigt att man som kund även om det kan kännas hopplöst anmäler händelsen till just Finansinspektionen.

marginalhandel
en trader sitter framför sin tradingstation och utövar marginalhandel.

Vad är det för avgifter i derivathandel?

Normalt sett är det ett antal avgifter man bör ta i beaktning och bedöma dessa mot olika börser. Vissa börser har högre avgifter än andra när det gäller marginalhandel & derivathandel och man bör jämföra priser och courtage. Vi har listat dem vanligaste avgifterna ni kommer stöta på inom marginalhandel.

 • Prisgap / Spread – Detta är mellanskillnaden mellan köp och sälj och fungerar precis som med aktier. Skillnaden på derivathandel och aktier är att det är en market maker som ligger som motpart på andra sidan oavsett om du handlar hos en STP, ECN mäklare är det alltid en market-maker som handlar mot dig.
 • SWAP – Detta är räntan på din position som onlinemäklaren hedgar på världsmarknaden mot omvärlden som han skjuter över på dig, man vill hålla sin swap så låg som möjligt.
 • Courtage / Comission – Detta är en markup dvs en kostnad som mäklare ofta placerar på kunden för ett öppnad order, du vill undvika att betala courtage och det finns dem som ger det avgiftsfritt.
 • Rollover – När ett kontrakt löper ut bör man se om det finns möjlighet till rollover eller inte, isåfall betalar man en mindre avgift för att ditt futures-kontrakt skall löpa över till nästa kontrakt.

Vilken mäklare bör man välja för CFD kontrakt?

När det kommer till aktiemäklare och CFD kontrakt bör man göra sin research noga.

 • Skyddas jag av insättningarantin?
 • Är mäklaren reglerad?
 • Hur länge har dem existerat?
 • Hur ser mäklarens rykte ut online?

Det är mycket att tänka på för att välja rätt onlinemäklare för warranter och CFD produkter. Vi har gjort en guide för saker du bör tänka på som du kan läsa här. När du valt en onlinemäklare som passar dig för din marginalhandel med CFD instrument och warranter så hänvisar vi dig till våra kurser inom online trading som du hittar i menyn.